Vytlačiť túto stránku
piatok, 06 júl 2018 00:18

Vidiecky parlament na Slovensku naštartoval prvé workshopy

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Vidiecky parlament na Slovensku naštartoval prvé workshopy Vidiecky parlament na Slovensku naštartoval prvé workshopy Foto: PxHere

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK) sa zapojilo v tomto roku do europrojektu na podporu aktivít v regionálnej vidieckej politike. Slabá interakcia mládežníckych parlamentov a lokálnych vidieckych organizácií spôsobuje problémy, ktoré ústia do nezáujmu mladých ľudí o život na vidieku a implementáciu akýchkoľvek politík zlepšujúcich kvalitu vidieckeho života.

Aby ľudia z vidieka neodchádzali – tento stav chce zmeniť VIPA SK naštartovaním projektu na prácu s mládežou a interaktívnymi workshopmi. Medzi prvými aktivitami organizácie bolo koordinačné stretnutie v Banskej Bystrici. Na základe rozpracovanej stratégie pristúpili jednotliví koordinátori projektu k príprave workshopov. Kľúčovým faktorom spolupráce na projekte je najmä interakcia s mladými ľuďmi. V roku 2018 je preto pripravených množstvo podujatí pre takmer 200 osôb po celom Slovensku. V máji a júni 2018 sa postupne zorganizovali prvé stretnutia priamo na školách Kremničke, Leviciach, Prešove a workshop s mladými ľuďmi v Heľpe.

 

Účastníci stretnutí a workshopu mali možnosť zoznámiť sa so systémom fungovania vidieckej politiky a trénovali komunikáciu v rôznych oblastiach. Na stretnutiach si mohli žiaci vyskúšať aj tréning výberového konania – zamestnanci a zamestnávatelia mali popísať rôzne skúsenosti a za zatvorenými dverami prehodnotiť, ako by postupovali pri určitých situáciách pracovného pohovoru. Každý záujemca bol nasledovne obodovaný a vyhodnotený. Po samotnom workshope nasledovala diskusia a odporúčania pre účastníkov podujatia.

 

Samotnú tému výberového konania na pozíciu skladníka vybrali koordinátori projektu najmä preto, že vidiecke regióny obývajú menej kvalifikovaní ľudia, ktorí majú problémy získavať zamestnanie. Okrem nedostatku pracovných miest nastáva v takýchto regiónoch aj problém s rôznymi stupňami diskriminácie a rovnako je nízke aj politické a ekonomické povedomie. Cieľom podujatí je účastníkov informovať a naučiť, akým spôsobom majú pristupovať ku komunikácii so zamestnávateľom či lokálnym politikom. Zvyšovaním povedomia môžu tak regióny výrazne posilniť v oblasti trhu pracovnej sily a povedomia o tvorbe lokálnej vidieckej politiky. Na záver každého podujatia vyplnili absolventi krátky dotazník, ktorý budú členovia projektu vyhodnocovať a s danými zisteniami oboznámia lokálnych lídrov.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA