piatok, 06 júl 2018 00:45

Turčianski raci odohrali vo Vrútkach memoriálový zápas

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianski raci odohrali vo Vrútkach memoriálový zápas Turčianski raci odohrali vo Vrútkach memoriálový zápas Foto: miroslavkliner.zonerama.com

Stalo sa už tradíciou, že letná sezóna sa začína priateľským vodnopólovým zápasom v príjemnom a prajnom prostredí vrútockého bazénu. Tento rok sa zápas odohral v piatok 15. júna. Je to veľmi pekná oslava plaveckého a vodnopólového športu, ktorá každoročne privíta množstvo súčasných aj bývalých aktívnych športovcov.

Viacerí prichádzajú aj zo vzdialených miest či zo zahraničia. Tento športový zážitok sa teší veľkej pozornosti diváckej obce, nakoľko diváci radi sledujú, s akou chuťou a záujmom sa dá aktívne športovať v každom veku. Celá športová oslava je vyjadrením filozofie Anima Sana  in Corpore Sano – v zdravom tele zdravý duch. Spomienkový zápas bol veľmi vyrovnaný a vystriedalo sa v ňom takmer 25 hráčov a hráčok, čo tiež svedčí o obľube tejto športovej akcie.  Zápas skončil spravodlivou remízou 10 : 10. Medzigeneračné zápolenie pokračovalo aj po zápase spomienkami, ktoré charakterizujú takýto typ podujatí.

 

 

Poďakovanie patrí aj vedeniu klubu PVK Vrútky, menovite D. Kucharikovi a M. Kačkovi, za vytvorenie dôstojného športového prostredia. Vrútky a Martin majú dlhoročnú tradíciu v plaveckých športoch s množstvom vzácnych ľudí, ktorí pomáhali tieto športy udržať a rozvíjať, no mnohí z nich sa už súčasnosti nedožili. Preto sa organizátori rozhodli vyjadriť úctu a spomienku na tých,  ktorí boli dlhé roky aktívni, a ktorým patrí vďaka za to, že sa dnes môže podujatie, ako je toto, uskutočniť.

 

Každoročne je podujatie venované spomienke jednému z nich bez vyhodnotenia zásluhovosti, pretože sa každý jeden veľkou mierou zaslúžil o rozvoj týchto krásnych športov. Tento rok bolo podujatie venované „Spomienke na MILANA ZÁBORSKÉHO st.“, ktorý celý svoj život venoval plávaniu a vodnému pólu vo Vrútkach a Martine.

 

Memoriál Milana Záborského 2018, Milan Záborský

 

* narodený 30.4.1935 vo Vrútkach, † zomrel 8.2.2013

 

 

Celý svoj život venoval športu, hlavne plávaniu a vodnému pólu v plaveckých oddieloch TJ Lokomotíva Vrútky a TJ ZŤS Martin. Od žiackych súťaží, až po dospelých, bol aktívnym plavcom a hráčom vodného póla. Bol telom a dušou uvedených plaveckých oddielov – trénoval, bol vedúcim na pretekoch, zariaďoval tréningové podmienky atď., čím rozhodujúcou mierou prispieval k úspešnosti plavcov. Zo skromných podmienok sa jeho zverenci presadili vo svojich vekových kategóriách aj na najvyšších republikových súťažiach (napr. Jiří Mikoláš, Peter Pošvanc, Kazimír Janša, Ľuboslava Cingelová, Edita Paštrnáková, Igor Kluknavský, Dana Kuková, sestry Křížové, Andrea Lamošová, Monika Štekláčová a ďalší). Ako rozhodca plávania I. triedy sa zúčastňoval najvýznamnejších tak celoštátnych, ako aj medzinárodných podujatí. Bol rozhodcom aj vodného póla. Okrem plaveckých súťaží, sa na všetkých úrovniach venoval organizovaniu aj ďalších športových  a celospoločenských podujatí. V plaveckých kuloároch bol známy pod prezývkou “Kapor“.

 

Milan Záborský, v strede v okuliaroch

 

Bol tiež zakladateľom a organizátorom viacerých ročníkov kultúrno športovej akcie „Martinská noc“, jedným zo zakladateľov Memoriálu Pavla Šteinera a organizátorom Turčianskych hier mládeže. Organizoval motivačné besedy s významnými športovcami a reprezentantmi, osobnosťami v športe, ako napr. finalistkou Olympijských hier 1968 v Mexico City Oľgou Kozičovou, finalistom Olympijských hier 1976 v Montreale Miloslavom Roľkom a ich trénerkou Vlastou Wawrovou či prof. Františkom Sýkorom. Bol tiež predsedom organizačných výborov osláv výročí plávania a vodného póla vo Vrútkach.

 

Organizačný výbor - Šteinerov memoriál

 

Ako funkcionár bol

  • členom Federálneho predsedníctva plaveckých športov ČSZTV v Prahe
  • členom predsedníctva plaveckej sekcie Slovenského ústredného výboru ČSZTV
  • členom predsedníctva a dlhoročným predsedom Komisie rozhodcov plávania Slovenského plaveckého zväzu
  • predsedom Krajskej plaveckej sekcie ČSZTV v Banskej Bystrici
  • predsedom plaveckej sekcie Okresného výboru ČSZTV v Martine

 

Bol držiteľom najvyšších štátnych telovýchovných vyznamenaní

  • v roku 1985 mu Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prahe udelil vyznamenanie I. stupňa Za zásluhy o rozvoj Československej telesnej výchovy
  • v roku 1999 mu bola udelená Zlatá medaila Slovenského zväzu telesnej kultúry za dlhoročnú  prácu v prospech slovenskej telesnej výchovy
  • v roku 2002 mu bola udelená Zlatá plaketa SPF za dlhoročnú prácu v Slovenskej plaveckej federácii

 

Bol držiteľom Pamätného listu mesta Vrútky (2002). V roku 2009 mu bola pri príležitosti Dní mesta a 100. výročia organizovaného športu vo Vrútkach udelená Cena primátora mesta Vrútky. V roku 2010 mu bola udelená Cena mesta Martin za významný prínos v oblasti športu a verejnoprospešnej činnosti pre obyvateľov mesta Martin.

 

A takto sa spomínalo

 

Dôstojná spomienka sa uskutočnila za veľkého záujmu športovej verejnosti rôznych vekových kategórii a samotných aktérov, vodných pólistov z OLD Boys Vrútky a Plaveckého klubu masters Turčianski raci. Milan Záborský st. doslova celý život žil pre vodné športy a nie je náhoda, že práve on sa stal prvým, komu je podujatie venované.

 

Na podujatí sa zúčastnil aj Milan Záborský, syn, tiež dlhoročný plavec a funkcionár v  Slovenskej plaveckej federácii či domovskom plaveckom klube v Banskej Bystrici. Obohatil podujatie Pohárom, ktorý bude pripomínať, kde Milan Záborký st. svoju dlhú športovú životnú púť začínal. Organizátori ocenili mimoriadny celoživotný prínos v oblasti plaveckých športov pamätným listom ktorý L. Zvarik - predseda PKM TR a športový riaditeľ PKM TR, B. Turanský a R. Zibolen, odovzdali do rúk Milana Záborského ml.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn