utorok, 17 júl 2018 14:21

TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie

Občianske združenie TURIEC.RUN pripravilo v nedeľu 8. júla 2018 prvý ročník horského behu Mošovce Trail. V okolí Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach a územím Národného parku Veľká Fatra boli pripravené dve trate dlhé 7 a 15 kilometrov. Deti si zmerali sily v rámci detských behov od 100 do 1400 metrov.

Bola to naša ďalšia vydarená bežecká akcia“, tak za usporiadateľa komentoval podujatie riaditeľ OZ TURIEC.RUN Mgr. Ondrej Veselovský. K histórii a zameraniu občianskeho združenia ďalej dodal: “Občianske združenie TURIEC.RUN je od svojho vzniku v septembri 2016 dobrovoľným združením nadšencov a záujemcov o šport, orientovaných najmä na beh v prírode. Našim cieľom je napomáhať rozvoju športu a zdravého životného štýlu a svojimi aktivitami prinášať členom a širšej verejnosti hlavne radosť z behu. Počas svojich podujatí sa zameriavame na získavanie a podporu pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, na upevňovanie fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, formovanie osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a na spoločensky vhodné spôsoby trávenia voľného času. Naše združenie vedie deti a mládež ku športovej činnosti, kultúre a vytvára podmienky pre športové vyžitie. Rozvíjame aj profesionálnu a rekreačnú športovú činnosť zameranú na všetky vekové kategórie mužov aj žien."

 

 

V dnešnej dobe zvykneme vynakladať mnohé prostriedky na lekárov a rehabilitácie, aby sme napravili následky stresujúceho spôsobu života. Prevencii, ktorou je akýkoľvek aktívny a prirodzený pohyb, však neprikladáme zvláštny význam. No práve prevencia vo forme pohybu v zdravom prostredí šetrí naše náklady na lekárov a terapeutov. V združení TURIEC.RUN si preto kladú otázku: "Chceme platiť lekárom za znovuobnovenie rovnováhy, alebo si chceme rovnováhu udržať formou zdravého životného štýlu?" A zároveň navrhujú aj riešenie: "Chceme udržať to, čo je človeku prirodzené - zdravý pohyb a pobyt v prírode."

 

Členstvo v združení TURIEC.RUN je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a vyplní písomnú prihlášku. Maloletí sa môžu stať členom iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonným zástupcom. Prostriedky získané na podporu aktivít združenia sa presúvajú na deti a mládež, s ktorými pracujú jeho členovia v priebehu ostatných mesiacov roka v regióne Turčianske Teplice a okolí a rovnako aj v detskom krúžku "Hravá atletika".

 

Po skončení bežeckých podujatí čistia členovia trate v celom rozsahu (nad rámec suchého odstránenia značenia, zbierajú odpadky a dôsledky negatívnej ľudskej činnosti v lokalite, ktoré nezanechali bežci). Postoj všetkých členov OZ TURIEC.RUN k lokalite, v ktorej podujatia organizujú je preto striktne zodpovedný a ekologický.

 

"Pracujeme s láskou k prírode a pre prírodu. Ponúkame pomoc pri úprave chodníkov, ale ponúkame aj rôzne iné dobrovoľnícke snahy. Ako riaditeľ združenia pripúšťam že popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu nie je občianska aktivita v takomto združení jednoduchá a doslova kradne rodine čas. Ale združujeme sa ako občania Slovenskej republiky s chuťou hýbať sa vonku a na pekných miestach. Chceme to robiť organizovane a v medziach platných zákonov. Príroda nás motivuje, inšpiruje. Toto je náš spôsob, akým chceme prispieť k jej zachovaniu. Ide o uvedomelý, čistý pohyb v prírode, nič viac. Tu sa nesúťaží na výsledok, ale na zážitok. Presne v tomto aspekte sú naše akcie jedinečné - v krátkom okamihu ukazujeme ľuďom, že tu máme niečo, čo nechceme stratiť - našu vzácnu prírodu. Náš spôsob ochrany prírody je zdravá medializácia. Sme za zachovanie prírody a realizujeme to pohybom v nej," hovorí Ondrej Veselovský.

 

V závere snáď môžeme len dodať, že všetky spomínané myšlienky a zásady sa OZ TURIEC.RUN skutočne darí zachovávať aj počas svojich hlavných podujatí. Nielen posledná „trailová“ nedeľa v Mošovciach, ale aj dávnejšie Valča Trail, či sľubne sa rozvíjajúci Turiec Trail v Blatnici, sú toho dôkazom. O činnosti OZ TURIEC.RUN sa môžete dozvedieť viac na stránke www.gpt.sk alebo facebookovom profile https://sk-sk.facebook.com/Turiec.run/

 

turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn