Vytlačiť túto stránku
streda, 18 júl 2018 03:25

Martinské aquacentrum: výherca architektonickej súťaže je už známy Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Martinské aquacentrum: výherca architektonickej súťaže je už známy Martinské aquacentrum: výherca architektonickej súťaže je už známy Autor: https://www.archinfo.sk

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martinské Aquacentrum“ bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine.

Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského. Do súťaže sa prihlásilo 45 súťažiacich. Napriek vysokému počtu prihlásených súťažiach bolo do súťaže doručených 11 súťažných návrhov.

 

Hodnotenie bolo viackolové. Pomerne rýchlo a konsenzuálne sa podarilo vybrať päť návrhov, ktoré svojou kvalitou a riešením priniesli najpodnetnejšie námety k téme. Ďalšia časť rozhodovania bola omnoho náročnejšia. Vo viacerých návrhoch boli veľmi silné a zaujímavé parciálne riešenia. Diskusia medzi porotcami bola živá a intenzívna. Mnoho silných návrhov malo však viaceré problematické miesta, ktoré sa z hľadiska praktickej realizácie v rámci možností mesta, následnej prevádzky a používania, javili ako rizikové. Porota hľadala riešenie, ktoré má potenciál byť reálne v dohľadnej dobe uskutočniteľné.

 

O konečnom výsledku rozhodlo po ďalšom viackolovom hodnotení a rozpravách porotcov až záverečné hlasovanie a skóre umiestnení jednotlivých návrhov. O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík (predseda poroty), Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. Milan Malík, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Vladimír Vršanský. Prvú cenu a odmenu vo výške 12 000 eur získava FKF design (Návrh B) autorov: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria.

 

Výber z komentárov členov poroty k víťaznému návrhu

 

 

Plusy

 

 • Jednoduché, čisté, racionálne, prehľadné riešenie...
 • Jasne pochopiteľný, jednoznačný a logický minimalistický koncept...
 • Intimita a zároveň otvorenosť...
 • Logicky štruktúrovaný priestor...
 • Primeraný civilný výraz...
 • Koncept integrujúci mestskú i krajinnú štruktúru...
 • Najlepšie vizuálne prepojenie - priamy kontakt interiérových a exteriérových funkcií...
 • Príjemná vnútorná “pátiová” atmosféra...
 • Dobre riešené predpolie - priestor pre nástup návštevníkov...
 • Spojenie s parkom...
 • Potenciál v architektonickom tvarovaní interiérov je zrejmý už v súťažnom návrhu...
 • Reálnosť a realizovateľnosť zámeru...

 

Mínusy

 

 • Poddimenzovaný parking, do budúcnosti bude potrebné zvýšiť počet parkovacích miest (riešiteľné)
 • Musí sa postaviť naraz, riešenie nie je etapizovateľné...

 

Všetky ocenené návrhy a hodnotenia poroty nájdete na webe: https://www.archinfo.sk/sutaze/martinske-aquacentrum-vysledky-sutaze.html 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky