štvrtok, 26 júl 2018 08:41

V Martine sa menia adresy a označenia škôl

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Martine sa menia adresy a označenia škôl V Martine sa menia adresy a označenia škôl

Na júlovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin poslanci odhlasovali niekoľko významných zmien v zriaďovacích listinách základných a materských škôl. Zmeny sa týkajú predovšetkým ich adries a označení.

Mesto Martin sa rovnako ako všetky samosprávy dynamicky rozvíja, s čím súvisí aj rozvoj nielen bytovej výstavby. Počas rokov k školským zariadeniam v meste pribudli nové budovy  a objekty a zmeny neobišli ani dopravné prístupy. Mesto Martin preto pristúpilo na júlovom zasadnutí k zmenám adries a označení u viacerých základných a materských škôl. „Adresy a označenia škôl sa menili predovšetkým preto, aby sme zabezpečili ich súlad s Registrom adries, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V registri sú okrem adries a označení uvedené aj GPS adresy, a preto je ich zosúladenie podstatné predovšetkým v prípade zásahu záchranných zložiek,“ vysvetlila Katarína Tomášová, vedúca Odboru spoločenských služieb Mestského úradu Martin. Zmenami sa odstránili formálne nedostatky a zároveň sa zabezpečil plynulý prechod na nový školský rok od septembra 2018.

 

ZMENY ADRIES ŠKÔL V MARTINE 

Stará                                                              Nová 

MŠ Ul. kpt. Nálepku 5                                   MŠ Nálepkova 5 

MŠ Ul. družstevná 10                                    MŠ Družstevná 10 

MŠ Ul. J. Lettricha 1                                      MŠ J. Lettricha 1 

MŠ Ul. Jána Šimka 7                                     MŠ Jána Šimka 7 

MŠ Ul. P. O. Hviezdoslava 17                         MŠ Tajovského 9 ZŠ Ul. Aurela Stodolu 60                             

ZŠ A. Stodolu 60 ZŠ Ul. Jozefa Kronera 25       ZŠ Jozefa Kronera 25 

ZŠ Ul. jahodnícka 1                                       ZŠ Nade Hejnej 4 

ZŠ Ul. P. Mudroňa 3                                      ZŠ P. Mudroňa 3 

ZŠ s MŠ Ul. J.V.Dolinského 2                          ZŠ s MŠ J. V. Dolinského 2 

ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova 27                             ZŠ s MŠ Hurbanova 27 

ZŠ Al. Dubčeka Ul. budovateľov 9                   ZŠ Družstevná 11 

ZŠ s MŠ Ul. priehradná 11                             ZŠ s MŠ Priehradná 11 

ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 33                                 ZŠ s MŠ Podhájska 10A 

MŠ Ul. Aurela Stodolu 1                                MŠ Š. Furdeka 1 

CVČ Ul. A. Kmeťa 22                                    CVČ A. Kmeťa 22

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk