pondelok, 06 august 2018 10:24

IChO 2018 spoznala medailistov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Slovenský tím 2018 Slovenský tím 2018

V sobotu, dňa 28. 7. 2018 sa slávnostným ceremoniálom v pražskom Rudolfíne skončil jubilejný, 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) 2018, ktorý organizovala spoločne Slovenská a Česká republika. Zo 76 súťažiacich krajín si najlepšie počínala Čína a USA so 4 zlatými medailami. S tromi zlatými a jednou striebornou medailou sa medzi svetovú elitu zaradila aj Česká republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Kórejská republika. Slovenskí reprezentanti získali dve strieborné a dve bronzové medaily.

Medzinárodná chemická olympiáda sa po 50 rokoch vrátila do krajín, ktoré iniciovali jej vznik. Dnes už dva samostatné štáty, Slovenská a Česká republika spojili svoje sily a zorganizovali jubilejný ročník prestížnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 82 krajín zo všetkých obývaných kontinentov, pričom každú krajinu mohli zastupovať najviac 4 súťažiaci. Presne 300 súťažiacich zo 76 súťažiacich krajín bolo rozdelených do rovnakých pracovných miest v devätnástich laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde absolvovali praktickú časť olympiády, pozostávajúcu z organickej syntézy a úloh z fyzikálnej a analytickej chémie. Dozor priamo v laboratóriách zabezpečovalo 39 asistentov, kým ďalších 12 realizovalo paralelné pokusy, aby úlohy boli overené korektne a za identických podmienok. Následne, o dva dni neskôr sa v priestoroch Študentského domova Ľudovíta Štúra venovali súťažiaci teoretickým úlohám biochémie, anorganickej, organickej, analytickej a fyzikálnej chémie.

 

 

Absolútna dominancia Číny, prekvapila Česká republika

 

Riešenia starostlivo opravovali autori úloh a tiež vedúci jednotlivých delegácií, ktorí dohodou stanovili výslednú úspešnosť jednotlivých úloh pre jednotlivých súťažiacich. Tí sa, spoločne s verejnosťou dozvedeli výsledky na slávnostnom ceremoniáli v pražskom Rudolfíne v sobotu, dňa 28. 7. 2018. S úspešnosťou 94, 35 % jednoznačne zvíťazil Qingyu Chen z Číny. Druhé miesto obsadil Aleksei Konoplev z Ruskej federácie s úspešnosťou 90,44 % a tretie miesto vybojoval Raymond Eugene Bahng  z Kórejskej republiky s 88,83 % úspešnosťou.

 

 

Olympionikom bolo udelených spolu 35 zlatých, 65 strieborných a 95 bronzových medailí, v závislosti od dosiahnutej úspešnosti, pričom pre zlatú medailu predstavovala hranica úspešnosti 85%. Najúspešnejší boli reprezentanti Číny a USA, ktorí pre svoje krajiny získali po 4 zlaté medaily. Tri zlaté medaily a jedno striebro vybojovali žiaci zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Kórejskej a Českej republiky. Česká republika sa tak zaradila medzi 5 krajín s najväčšími mladými talentmi v oblasti chémie.

 

Bodovalo aj Slovensko

 

Medzi ocenenými študentmi nechýbali ani všetci štyria reprezentanti Slovenska. Zlatá medaila len tesne unikla Petrovi Rukovanskému z Gymnázia M.R.Štefánika v Nových Zámkoch a striebro vybojoval aj Martin Országh z martinského Gymnázia J. Lettricha. Peter Gonda a Michal Chovanec, obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, získali bronzové  medaily.

 

 

Bohatý program a nové kontakty

 

„Tohtoročné podujatie prinieslo viaceré nové momenty a impulzy. Okrem rekordného počtu súťažiacich sa po prvýkrát stalo, že ho organizovali dva štáty, nástupníci Československa, zakladateľa súťaže. Zdá sa, že to bol výborný nápad, ktorý v budúcnosti môžu nasledovať aj iné krajiny,“ zhodnotila podujatie pre olympiádový denník Catalyzer prezidentka riadiaceho výboru IChO 2018 I-Jy Shang. Prezidentka vysoko hodnotila vyváženosť súťažných úloh, ich kreativitu a nápaditosť, ale aj úroveň zabezpečenia súťaže a spoluprácu s organizačným tímom.

 

„V sprievodnom programe podujatia sme predstavili prírodné krásy, bohatú históriu a kultúru Slovenskej a Českej republiky. Zároveň sme sa snažili vytvoriť účastníkom priestor pre nadviazanie kontaktov počas športových a kultúrnych aktivít,“ vysvetľuje Martin Putala z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá jubilejný 50. ročník spoluorganizovala. „O jednotlivé delegácie sa staralo 76 sprievodcov, väčšinou študentov a doktorandov z Prírodovedeckej fakulty Bratislava, VŠCHT Praha, FCHTP STU Bratislava, ale aj z ďalších slovenských a českých vysokých škôl. Mnohí sami zažili atmosféru predchádzajúcich ročníkov súťaže a ochotne prispeli svojimi skúsenosťami, postrehmi a aktivitami,“ dodáva Martin Putala.

 

 

„Olympiáda bola svieža a orientovaná na mladých ľudí. Nesmierne ma teší, že naplnila aj svoje ďalšie poslanie a vytvorila platformu pre kontakty a priateľstvá mladých ľudí, ktorých spoločným záujmom je chémia,“ uzatvára Petr Holzhauser z VŠCHT Praha.

 

Standing ovation od študentov sa, na záver ceremoniálu, dostalo realizačným tímom zo slovenskej aj českej strany a dvom prezidentom súťaže: doc. Martinovi Putalovi, PhD. a Ing. Petrovi Holzhauserovi, PhD. Olympijskú vlajku následne prevzala Anne Szymczak, vedúca vzdelávacej komisie Francúzska. Paríž bude totiž hostiteľským mestom mladých chemikov počas 51. ročníka IChO, v roku 2019.

 

 

50. ročník IChO v číslach:

  • Rozpočet 1,9 mil. eur.
  • 82 krajín (76 súťažiacich a 6 pozorovateľov)
  • 300 súťažiacich (historicky najvyšší počet) a 254 účastníkov (vedúcich delegácií, členov medzinárodnej poroty, pozorovateľov a hostí).
  • 195 udelených medailí (35 zlatých, 65 strieborných a 95 bronzových medailí) a 10 čestných uznaní
  • Viac než 200 organizátorov
  • 300 súťažných laboratórnych miest, každé vybavené 130 pomôckami (s rezervným vybavením viac než 52 000 kusov pomôcok, ktoré teraz poputujú na školy, kde sa venujú stredoškolským talentom v chémii.)

 

Výlet Solvayovy lomy
medaile sada predni strana 1 (1)
Český medailista Jan Obořil
Teoretické úlohy (3)
Praktické úlohy (2)
Praktické úlohy (3)
Slovenský tím 2018 druha foto
Absolutní vítězové olympiády
Praktické úlohy
medaile IChO
Teoretické úlohy
Summer IChO Party v Praze

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.