Reklama
štvrtok, 04 apríl 2013 00:00

Literárny klub Hany Zelinovej oslávil piate narodeniny

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Literárny klub Hany Zelinovej oslávil piate narodeniny Literárny klub Hany Zelinovej oslávil piate narodeniny

Literárny klub Hany Zelinovej pri Knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach usporiadal pre všetkých milovníkov poetického a prozaického slova literárny večer pri príležitosti 5.výročia svojho vzniku. Výročie oslávili členovia klubu vydaním v poradí už štvrtého zborníka pod názvom HĽADANIE. Podujatie sa konalo 27.marca 2013, v sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Úvodné slovo patrilo Jurajovi Gorilákovi, vedúcemu odboru kultúry a športu MsÚ Vrútky. Následne sa prihovoril Milan Tuma, predseda klubu, ktorý bol po celý večer aj moderátorom podujatia.

Hľadáme nielen seba, ale predovšetkým to nevidené a nepočuté, to čo je medzi riadkami, to nedopovedané, čo zapĺňa priestor medzi nami“ - Milan Tuma, Zborník č.4 – HĽADANIE. „Klub už oslávil piate výročie. Historicky sa pokladáme za  pokračovateľa Prvého robotníckeho čitateľského krúžku z r.1820 vo voľakedajšom hornom Uhorsku, ktorý vznikol práve na Vrútkach“, povedal nám predseda klubu Milan Tuma a pokračoval: „väčšina zakladajúcich členov tu dnes čítala svoje diela.

Aktivity literárneho klubu

V súčasnosti máme okolo 20 členov píšucich poéziu, prózu, ale aj rôzne pojednania a históriu. Snažíme sa neustále rozširovať, hľadáme nových členov, medzi nami sú už aj výtvarníci. Stretávame sa jedenkrát v mesiaci, kde si čítame svoje práce a pripravujeme program. Organizujeme podujatia pre materské školy, mládež, nemocnicu, dôchodcov, ...máme široký záber. Okrem zborníkov vydávame aj občasníky, vlani to boli štyri čísla“, predstavuje činnosť klubu pán Tuma.

A aké sú najbližšie plány?

Najbližšie podujatie máme 7.apríla v evanjelickom kostole na Vrútkach, venované veľkonočnej poézii. K tomuto podujatiu vydáme prvé číslo občasníka, kde budú publikované veľkonočné básne, ktoré v rámci podujatia zaznejú“, prezrádza na záver Milan Tuma.


Ukážky zo svojich prác predniesli

Mária Bajnoková, Rastislav Beňuš, Miroslav Čemerička, Ľudo Farkaš, Magdaléna Hríbová, ktorá čítala aj básne Jaroslava Bielescha, Anna Jamrišková, Eva Kuciaková, Janka Mineková, Eva Očkayová – Kalabusová, Eva Rusnáková, Martin Štofan a Milan Tuma,ktorý čítal aj úryvok dokumentu Miroslava Skalického. Zaujímavým prvkom programu bolo čítanie skráteného pojednania Miriam Zibolenovej „Pohľad J.J.Rousseaua na medziľudské vzťahy“.  V jednotlivých prestávkach medzi autorským čítaním spestrila podujatie vystúpeniami spevácka skupina Vrútočanka, ktorá vytvorila výbornú atmosféru na záver večera.

 

Autor: Renáta Rudinská © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn