štvrtok, 09 august 2018 16:37

Turčianska galéria získala vďaka projektu nové knihy o umení

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianska galéria získala vďaka projektu nové knihy o umení Turčianska galéria získala vďaka projektu nové knihy o umení

Knižnica Turčianskej galérie sa vďaka Fondu na podporu umenia môže pochváliť novými kvalitnými titulmi o výtvarnom umení. S pomocou projektu na doplnenie knižničného fondu do nej pribudlo 68 nových titulov.

Knižnica Turčianskej galérie fungovala ešte donedávna prevažne ako príručná knižnica pre zamestnancov, výtvarníkov a kurátorov vystavujúcich v TG. Počas tohto obdobia bola napĺňaná knižnými titulmi pochádzajúcich z prevodu z Okresnej pamiatkovej správy v Martine, z darov a sporadických nákupov. Časť knižničného fondu tvorili aj publikácie, či katalógy nadobudnuté výmenou s inými kultúrnymi organizáciami. Knižničný fond tvorí približne 4000 knižných jednotiek venujúcich sa z prevažnej časti umeniu.

 

Začiatkom roka 2017 sa vedenie Turčianskej galérie rozhodlo o sprístupnenie knižnice pre širšiu verejnosť a o zapísaní knižnice do Zoznamu knižníc na MKSR. Týmto knižnica stanovila aj svoje zameranie a sústreďuje sa už len na výtvarné umenie a príbuzné odbory. Nakoľko knižničný fond Knižnice Turčianskej galérie nebol pravidelne dopĺňaný novými titulmi už niekoľko rokov a doposiaľ nemal vyhradené zameranie.

 

Pre naštartovanie knižnice bolo nevyhnutné aktualizovať knižničný fond o nové a kvalitné tituly z oblasti umenia, ktoré by zatraktívnili celkovú ponuku kníh pre návštevníkov knižnice a taktiež slúžili zamestnancom Turčianskej galérie pri ich aktivitách a práci s návštevníkmi (prednášky dejín umenia pre študentov, edukačné aktivity pre deti a študentov, Umenie pre seniorov). Cieľom ku skvalitneniu služieb knižnice bol aj nákup kníh, ktoré by boli využiteľné pre študentov umeleckých škôl v Martine pri ich štúdiu a umelcom pri ich práci.

 

S pomocou projektu Akvizície Turčianskej galérie, podporeného grantom Fondu na podporu umenia, sa knižnici podarilo nakúpiť 68 nových kvalitných knižných titulov z oblasti výtvarného umenia a iných súvisiacich odborov. Sú medzi nimi aj knihy, vydanie ktorých podporil FPU.

 

I keď Knižnica Turčianskej galérie nikdy nebude rozsahom patriť medzi tie veľké, veríme, že systematickým dopĺňaním kvalitného knižničného fondu bude aj naďalej osvedčenou inštitúciou pri nadobúdaní, zhromažďovaní a uchovávaní informácií, a že prispeje k celkovej vzdelanostnej a vedomostnej úrovni širokej verejnosti.