pondelok, 13 august 2018 11:43

Matica nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstraníckosti aj po 155 rokoch

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matica nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstraníckosti aj po 155 rokoch Matica nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstraníckosti aj po 155 rokoch

Matica slovenská oslávila 155 rokov od svojho založenia, ako aj 25 rokov Slovenskej republiky na Národných matičných slávnostiach v Martine. Nielen kultúru, folklór a matičnú históriu, ale aj dielo a aktuálny odkaz slovenských osobností pre našu spoločnosť vyzdvihli matičiari 4. júla aj mimoriadnym oceňovaním.

„Matica slovenská sa tradične zameriava na zachovanie pamiatky na národných velikánov, ale aj na národné osobnosti v regiónoch, ktoré veľa urobili pre budovanie národnej občianskej spoločnosti. Sme si vedomí, že Matica dodnes nesie princíp nadkonfesijnosti a nadstraníckosti. Matičiari prví zjednocovali bez ohľadu na náboženské alebo politické odlišnosti," povedal predseda MS Marián Gešper. Zvláštnu pozornosť si pri dôležitom výročí zaslúžil prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses, ktorý bol banskobystrickým biskupom. Pri tejto príležitosti natočila inštitúcia krátky historický dokument práve o svojom prvom predsedovi. „Bol to neoblomný slovenský národovec, ktorý tým, že mal veľmi dobré vzťahy s vtedajšou Viedňou a cisárskym vládnym dvorom, zabezpečil spolu s ostatnými kolegami schválenie stanov a aj samotné odobrenie vzniku Matice slovenskej,“ dodal M. Gešper.

 

 

Princíp matičnej nadkofesijnosti symbolicky predstavovalo ocenenie emeritného generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. Júliusa Fila a emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola. „Na Maticu som predovšetkým hrdý, pretože popri láske k všetkým propaguje lásku k svojmu národu, k našej vlasti. Lebo tomuto ľudu chýba zdravé národné a aj náboženské sebavedomie. Matičiarom by som odkázal, aby sa nedali znechutiť. Aby mali zdravú odvahu i rozvahu a ozaj budovali národné povedomie zo všetkých síl, lebo Slovákom to chýba," zdôraznil J. Sokol. Doplnil ho J. Filo: MS sa usiluje veľmi silne o zachovanie, rozvíjanie a pestovanie hodnôt vo všeobecnosti. Vždy spája veci, ktoré sa udiali, hodnoty, ktoré naši národní buditelia a predstavitelia v histórii pestovali. Ale treba, aby sa aj dnes stávali aktuálnymi. Do budúcnosti treba najmä pestovať nádej pre Slovensko.“

 

 

V druhej matičnej budove si návštevníci pozreli vzácne historické Stanovy MS, na nádvorí vystúpili spevácke a folklórne matičné súbory zo všetkých ôsmich krajov Slovenska a pozornosť lákali pestré a bohato vyšívané slovenské kroje v Šatnici MS. V programe bolo aj divadlo a výstava o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Na záver vystúpil folklórny súbor Chemlon z Humenného. Národné matičné slávnosti sa konali v spolupráci s mestom Martin a symbolicky ich uzavrelo vypustenie 155 holubíc.

 

NMS2018 v Martine (2)
NMS2018 v Martine (9)
NMS2018 v Martine (11)
NMS2018 v Martine (6)
NMS2018 v Martine (1)
NMS2018 v Martine (10)
NMS2018 v Martine (5)
NMS2018 v Martine (7)
NMS2018 v Martine (8)
NMS2018 v Martine (4)
NMS2018 v Martine (12)

Matica Slovenská

Tlačová správa