štvrtok, 04 apríl 2013 21:16

Biskup ocenil učiteľov

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Biskup ocenil učiteľov Biskup ocenil učiteľov

Biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol pozval pri príležitosti Dňa učiteľov všetkých pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu ECAV na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na zelený štvrtok v historickej budove Evanjelického kolégia v Prešove.

Počas príhovoru v rámci služieb Božích zdôraznil, že učiteľstvo má byť pre kresťana nielen prácou, ale hlavne poslaním a službou. „Dnes, keď si pripomíname, ako Ježiš (Rabi = majster, učiteľ) pri poslednej večeri umýval nohy svojím učeníkom (žiakom), chcem pozvať každého jedného z Vás, aby ste svojím žiakom okrem kvalitného vzdelania ponúkli aj svedectvo kresťanskej lásky a služby. Aj Vy ste dnes pozvaní, aby ste “umývali nohy“ svojím žiakom, ktorí na naše školy prichádzajú z rôznych ciest života, často s ubolenými srdcami a dušami prameniacimi z narušených vzťahov rodinného prostredia,“ povedal biskup prítomným učiteľom.

Súčasťou stretnutia bol aj slávnostný obed a oceňovanie učiteľov z jednotlivých škôl. „Každého poteší, keď cíti, že spoločnosť si jeho prácu váži a oceňuje. U učiteľov to platí obzvlášť, keďže spoločenský status tohto povolania na Slovensku dlhodobo klesá,“ povedala Mgr.Zuzana Medveďová, ktorá bola ocenená za Evanjelickú spojenú školu v Martine.

 

Autor: Mgr. Dušan Haško, Evanjelická spojená škola Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn