Reklama
pondelok, 03 september 2018 12:50

Obec Sučany má novú unikátnu monografiu

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
 Ing. Vladimír Plžik, starosta obce Sučany Ing. Vladimír Plžik, starosta obce Sučany

Práci na najnovšej monografii Sučian sa venoval terajší starosta obce Vladimír Plžik ešte v roku 2004, keď zastával pozíciu prednostu obecného úradu. Kniha je výsledkom spolupráce viacerých autorov, ktorí dali dokopy state hlavne o histórii, ale aj o živote ľudí či prírode.

Neskôr práce na monografii utíchli, až kým sa V. Plžik nestal starostom Sučian a obnovil túto myšlienku. „Myslím si, že Sučany, ako najväčšia obec Turca, by mali mať takúto monografiu, už aj s ohľadom na to, že v Sučanoch sú evidované len dve. Je to Kronika evanjelickej cirkvi a Sučian z roku 1933 a Monografia z roku 1979 od Beláčika a kolektívu. Podarilo sa mi presvedčiť zastupiteľstvo, kde boli poslanci tiež prístupní tejto myšlienke. Bola zvolená redakčná rada a oslovil som pána Cabadaja, aby nám pomohol aspoň začiatkoch, nakoľko nemáme skúsenosti s knihami. Stanovil nám rámec a dávali sme dôraz na spoločenské organizácie, históriu novoveku, na športy a na osobnosti,“ uvádza starosta.

 

 

Kniha je rozdelená na niekoľko častí. Na začiatku je história podľa období, ktorej sa venovali najmä externí autori a historici. Ďalšie state sú o jednotlivých závodoch a inštitúciách, ako je psychiatria alebo Ústav zboru nápravnej východy. V knihe sú tiež uvedené obe cirkvi, obecné športové organizácie, urbár, poľovníci, hasiči či základná, materská škola a gymnázium. Od poslednej monografie z roku 1979 ubehlo už takmer 40 rokov, a za ten dlhý čas obec prešla mnohými spoločenskými zmenami. Vzhľadom k tomu, že sa V. Plžik pohybuje v komunálnej politike už od roku 1994, mohol sa sám podieľať na písaní novších dejín obce. Referuje: „Jednak som vychádzal z obecných kroník a po roku 1994 som mal už vlastné skúsenosti a poznatky, ktoré som premietol do tejto knihy. Už s predchádzajúcim starostom Ing. Rybárom, sme prišli k tomu, že by sa zišlo niečo takéto spraviť. Pôvodná myšlienka vzišla aj z debaty s Eugenom Lazišťanom, fotografom, ktorý tiež prezentoval a presadzoval túto myšlienku. Sučany si zaslúžia novú monografiu, a tak som na tom začal pracovať.“

 

Prednedávnom sa v Sučanoch konali Hodžove dni, čo je jedna z najucelenejších akcií v rámci Slovenska. Trvá niekoľko dní, minimálne od utorka do nedele a sú do toho zapojené viaceré organizácie, ako napr. Politický ústav slovenskej akadémie vied, sučianske gymnázium, mesto Martin či Žilinská župa. Prebieha tam vedecká konferencia, Hodžova esej a tiež súťaž v literárnych alebo novinových článkoch. Súčasťou je aj kultúrny program, v rámci ktorého prebieha aj odovzdávanie cien Milana Hodžu, cien obce a tento rok pribudlo aj slávnostné uvedenie do života novej monografie obce. Sučancov prezývajú fazuliari, a preto, ako inak, bola aj táto kniha slávnostne "krstená" fazuľou za účasti krstného otca PhDr. Miroslava Pekníka, CSc., riaditeľa Ústavu politických vied SAV Bratislava, ďalej PhDr. Miloša Bellu, autora, ktorý zostavoval knihu, komunikoval s autormi jednotlivých príspevkov, vyberal fotografie, skrátka človeka, ktorý najviac času venoval tejto knihe a starostu obce Ing. Vladimíra Plžika, ktorý bol aj autorom niekoľkých kapitol z knihy, ako aj cca 20 spoluautorov jednotlivých kapitol.

 

Krstenie novej monografie: zľava M. Pekník, V. Plžik, M. Bella a pracovníčka OcU Sučany, T. Podhorská

 

Rád by som vyzdvihol miestneho občana Miloša Bellu, ktorý má obrovskú zásluhu na tejto knihe. Poviem príklad. Bolo treba vyberať fotky, dal som mu externý disk a na ňom bolo 90 000 fotiek, z ktorých mal povyberať tie najlepšie do knihy. Si predstavte, že on to musel všetko prezrieť a robiť si postupne čoraz užší výber. Strávil nad tým strašne veľa času. Ale chvalabohu, myslím si, že sa kniha vydarila,“ hovorí starosta V. Plžik. Ďalej pokračuje: „Všetko to je o ľuďoch. Samozrejme, aj predchádzajúci starostovia by sa radi podieľali na monografii. Ale kým to neosloví ľudí a kým sa do toho nezapália, tak to len ťažko pôjde, lebo takáto vec nie je ani o peniazoch, ale o čase. My sme s Milošom Bellom strávili nad knihou more času, ale on sám ešte omnoho viac. Stretávali sme sa v sobotu aj v nedeľu do večerných hodín. Naozaj sme sa to snažili urobiť tak, aby to malo určitú výpovednú hodnotu, ani nie tak pre dnešnú dobu, ale hlavne pre ľudí, ktorí prídu po nás o 50 rokov. Jednoducho, aby bolo v knihe všetko, čo považujeme za potrebné, aby si tie nasledujúce generácie z tejto doby zobrali.“

 

Súčasťou knihy je aj USB kľúč, na ktorom je kompletná monografia, ale aj nepublikované časti o živote ľudí a prírode, preskenované staré knihy o Sučanoch z rokov 1933 a 1979, obecná kronika od roku 1933, videá o živote v Sučanoch od 2014 do 2018, spracované TVT Turiec, zábery z dronov, letecké zábery obce z rôznych rokov či historické fotky. Uvedenú knižku si majú možnosť zakúpiť občania Sučian na Obecnom úrade v Sučanoch v cene 5,- €/ks pre jednu domácnosť a 20,- €/ks pre ostatných. „Teraz to možno ešte nie je také vzácne, ale postupným vývojom a zmenami obce, si myslím, že za takých 30 rokov to ľudia nesmierne ocenia,“ dodáva na záver V. Plžik.

 

 

monografia
monografia
monografia

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.