štvrtok, 13 september 2018 11:09

Reťazenie V. – kompozície

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Reťazenie V. – kompozície Reťazenie V. – kompozície

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie V. – kompozície.

Projekt kultúrne KLBKO (vzdelávacie podujatie Reťazenie V. - kompozície) je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

„Reťazenie V.“ je pokračovaním série tvorivých dielní a plenérov pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov a sochárov. Nosnou témou tohto ročníka je „Kompozícia“ a prostriedky jej výstavby.

 

Cieľom tvorivej dielne a plenéru bolo teoreticky aj prakticky oboznámiť amatérskych výtvarníkov s diagonálnou, vertikálnou, či horizontálnou kompozíciou, princípom zlatého rezu a jednotlivými prostriedkami výstavby kompozície, ako sú symetria / asymetria, rytmus, proporcie, kontrast...

 

 

Dňa 21. 8. 2018 sa uskutočnil prvý z plenérov v obci Belá-Dulice. V krátkom teoretickom úvode lektorky plenéru Mgr. Renáty Ižipovej sa účastníci oboznámili so základnými princípmi výstavby kompozície. Kompozícia je výsledkom spojenia obsahu a formy umeleckého diela, dáva mu celkový výraz. Je to základný princíp spájania prvkov a častí do jednotného celku a ich finálne usporiadanie v diele je nesmierne dôležité. Pre autora tým, že zdôrazňuje jeho umelecký zámer a pre diváka tým, že vytvára harmóniu, ktorá poteší oko.

 

Po tom sa už účastníci rozpŕchli po okolí, kde usilovne skicovali a fotili vyhľadané kompozície. Niektorí sa zamerali na horizontálu, iní na vertikálu, diagonálu, či zlatý rez.

 

Nasledujúci deň, teda 22. 8. 2018 svoje záznamy zužitkovali na tvorivej dielni, kde sa technikou koláže zamerali na jednotlivé kompozičné cvičenia. Všetci usilovne strihali, rozmeriavali, lepili a tvorili. V tvorivej atmosfére vznikli naozaj pekné kompozície, inšpirované prírodou Turca.

 

 

Druhý plenér a tvorivá dielňa sa uskutočnil v Martine a to 6. septembra 2018. Po úvodnej časti lektora projektu PaedDr. Jána Prostredného sa výtvarníci vybrali tvoriť do terénu. Samotný plenér (tvorba v teréne) umožnil príkladné uvoľnenie výtvarného videnia. Pri tvorbe svojich diel si neprofesionálni umelci zvolili prevažne výtvarnú techniku pastelom, ktorá umožňuje jedinečné výtvarné efekty.

 

Základný cieľ tvorivých stretnutí - motivovať neprofesionálnych výtvarníkov k využívaniu kompozičných postupov, nových inšpiratívnych techník a námetov k skvalitneniu ich tvorby – bol na tejto dielni rozhodne splnený.

 

Prostredníctvom cyklu tvorivých dielní / plenérov neprofesionálni výtvarníci postupne vytvoria diela, ktorých výber bude odprezentovaný na záverečnej výstave projektu.

 

kompozicie
kompozicie
kompozicie

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.