štvrtok, 20 september 2018 21:13

Martinčan Jozef Beňuška medzi finalistami súťaže Učiteľ Slovenska Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinčan Jozef Beňuška medzi finalistami súťaže Učiteľ Slovenska Martinčan Jozef Beňuška medzi finalistami súťaže Učiteľ Slovenska

Zaježová 4. septembra 2018 – Vzdelávanie žiakov a študentov je pre nich nielen profesiou, ale aj poslaním. Na svojich hodinách skúšajú nové postupy a metódy, lebo im záleží na tom, aby nielen pár jednotlivcov, ale celá trieda dosahovala lepšie výsledky. 100 pedagógov sa podelilo o svoje skúsenosti z praxe a zapojilo sa do prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska. Komisia vybrala 10 najinšpiratívnejších, jeden z nich sa stane prvým Učiteľom Slovenska.

Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominácií sme mali 312, prihlášok nakoniec presne 100. Prihlášky posudzovala odborná komisia a na výber 10 finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotil Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice, ktorí sú organizátormi súťaže. Kritériá boli v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize.

 

Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov spoznali organizátori počas spoločného stretnutia vo Vzdelávacom centre Zaježová. ,,Komisia chcela vidieť našich finalistov v akcii, mali pripravené prezentácie a ukázali nám, ako na vyučovaní pracujú, aké techniky používajú, ako pristupujú k žiakom, ako sa oni sami vzdelávajú. Akí sú v skutočnosti. Či sú tímoví hráči alebo individuálne osobnosti,“ vysvetľuje Juraj Hipš. Učitelia sa museli popasovať aj s riešením konkrétnych zadaní a úloh. ,,Všetko nám pomohlo v konečnom rozhodnutí, kto sa stane prvým Učiteľom Slovenska. Verím, že bude inšpiráciou a príkladom nielen pre svojich kolegov, ale aj celú verejnosť a zosobňovať rolu učiteľa, akých chceme mať na Slovensku čo najviac.

 

Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode Gobal Teacher Prize a prišla na rozhodujúce zasadnutie na Zaježovej. ,,Máme desať rôznych typov finalistov, ich nadšenie, zápal a odhodlanie urobiť pre žiakov maximum sú však rovnaké a nesmierne podnetné,“ hovorí Rebecca Warbrick. ,,Keďže moja mama je Slovenka a ja som do siedmych rokov žila v Prešove, som hrdá a šťastná, že cena Global Teacher Prize je už aj na Slovensku. Tunajší učitelia si určite zaslúžia, aby sa o ich práci dozvedeli vo svete,“ dodáva Rebecca Warbrick.

 

Prvého víťaza súťaže spoznáme aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne, Slovak Telekomu a ZSE 2. októbra 2018. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti.

 

Finalistom súťaže sa stal aj učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine Jozef Beňuška

 

Jozef Beňuška popularizuje prírodovedné vzdelávanie formou prezentácií zážitkových fyzikálnych experimentov nielen v rámci vyučovania, ale aj na rôznych verejných podujatiach. Do aktivít zapája práve svojich študentov, čím pozitívne ovplyvňuje ich vzťah k predmetu. Chce im ukázať, že fyzika môže byť nesmierne zaujímavá a zábavná.

 

Na vyučovaní aktívne využíva informačno-komunikačné technológie. Je autorom Digitálnej učebnice fyziky pre základné školy a stredné školy, alternatívnych učebníc fyziky pre gymnázia a stredné odborné školy. Jeho metodické materiály sú zamerané na aktívne žiacke poznávanie práve prostredníctvom experimentálnej činnosti. V roku 2017 mu bola udelená cena Európskej fyzikálnej spoločnosti pre učiteľa strednej školy.

 

Je spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky pri  Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí už 13 rokov, jeho fyzikálne experimenty lákajú ročne 3-tisíc záujemcov. Už pätnásť rokov organizuje Vanovičove dni, celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

 

Všetci finalisti 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska

 

Jozef Beňuška (59), učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Helena Drobúlová (41), učiteľka chémie na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

Jaromír Flaškár (34), učiteľ biológie a geografie na Základnej škole Mládežnícka v Púchove

Jana Karľová (50), vyučuje všetky predmety 6. ročníka Špeciálnej základnej škole pre deti s mentálnym postihnutím variant A v Humennom

Katarína Kresáňová (40), učiteľka biológie a informatiky na Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave

Kornélia Lohyňová (51), učiteľka hotelového a gastronomického manažmentu, marketingu a geografie cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave

Ľubica Noščáková (46), učiteľka prvého stupňa na CZŠ Narnia v Bratislave

Monika Podolinská (46), učiteľka primárneho vzdelávania na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke

Noemi Ráczová (46), učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach

Zuzana Tkáčová (41), učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

 

Finalisti sa uchádzajú aj o cenu verejnosti: https://domov.sme.sk/c/20901631/ucitel-slovenska-komu-date-hlas.html

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.