pondelok, 08 apríl 2013 16:46

Správa o stretnutí predsedu Matice slovenskej s predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa – Bratislava

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Správa o stretnutí predsedu Matice slovenskej s predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa – Bratislava Správa o stretnutí predsedu Matice slovenskej s predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa – Bratislava

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč sa 3. apríla 2013 stretol s novým predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Andrejom Krajňákom. Obe inštitúcie spája uchovávanie pamätí národa. Matica slovenská vníma túto svoju úlohu veľmi zodpovedne, uvedomuje si, že musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí a má rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície.

Obaja vyjadrili nádej, že Ústavu pamäti národa sa podarí, pri zachovaní všetkých dobrých doterajších smerovaní, rozvinúť jeho hlavné poslanie – očistiť pamäť národa od negatívnych nánosov totalít – a tým podporiť obrodu celej slovenskej spoločnosti. Matica slovenská a Ústav pamätí národa by radi v budúcom roku pripravili spoločnú publikáciu, ktorá by zvýraznila osobné hrdinstvá Slovákov v období totalít.

 

Autor: PhDr. Peter Mulík, PhD., tajomník Matice slovenskej © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn