utorok, 02 október 2018 09:01

Vidiecky parlament na Slovensku: mladým ľuďom chýba komunikácia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Vidiecky parlament na Slovensku: mladým ľuďom chýba komunikácia Vidiecky parlament na Slovensku: mladým ľuďom chýba komunikácia

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK) sa zapojilo v tomto roku do europrojektu na podporu aktivít v regionálnej vidieckej politike cez Operačný program Efektívna verejná správa. Cieľom je preveriť interakciu lokálnych organizácií na vidieku. Po prvých zrealizovaných aktivitách sa ukazuje, že najväčším problémom je nedostatočná komunikácia s mladými ľuďmi.

Slabá interakcia mládežníckych parlamentov a lokálnych vidieckych organizácií spôsobuje problémy, ktoré ústia do nezáujmu mladých ľudí o život na vidieku a implementáciu akýchkoľvek politík zlepšujúcich kvalitu vidieckeho života. Tento stav plánuje zmeniť OZ VIPA SK pomocou projektu na prácu s mládežou – Projektu s názvom Vidiecka mládež v regióne. Do projektu sa do septembra 2018 zapojilo viac než osemdesiat mladých ľudí.

 

Do septembra 2018 zrealizovali šesť stretnutí

 

Projektový tím OZ VIPA SK pripravil aktivity – workshopy a diskusie pre mladých v obciach Miklušovce - 07. august, Košúty – 25. júl, Prešov – 22. jún, Levice – 19. jún, Heľpa – 8. jún a Kremnička – 29. máj. Jednou z aktivít bolo aj vyplnenie elektronickej formy dotazníka, kde mohli zúčastnení odpovedať na otázky týkajúce sa komunikácie so samosprávou a miestnymi organizáciami. Časť dotazníka obsahuje otázky s otvorenou odpoveďou, kde môžu ľudia navrhnúť rôzne vylepšenia a zadefinovať svoje potreby, aby sa mohli lepšie uplatniť v obci, kde žijú alebo pôsobia.

 

Chýba im komunikácia

 

Ako uvádzajú opýtaní, najväčšie problémy pociťujú pri spolupráci s miestnou samosprávou. Aktívne regionálne inštitúcie v cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji alebo mládežníckej politike väčšinou nepoznajú, prípadne s nimi nespolupracujú. Keďže hlavným účelom projektu je oboznámiť účastníkov o možnostiach participácie v regionálnych politikách na vidieku, prebehla na stretnutiach okrem vyplnenia dotazníka aj diskusia a aktivity, ktoré ich mali naviesť k lepšej spolupráci a komunikácii s verejnou správou.

 

Vidiecky parlament na Slovensku sa aj v rámci týchto zistení bude od októbra 2018 zaoberať návrhmi na riešenia nedostatkov, okrem toho však plánuje pokračovať so stretnutiami s mladými ľuďmi. V septembri sa členovia projektového tímu už stihli stretnúť so žiakmi na školách v Martine, Sučanoch a Turčianskych Tepliciach, počas októbra ich čakajú aktivity v Košútoch a Nitre.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn