streda, 03 október 2018 07:56

SNK Získala cenu za vedeckú a encyklopedickú literatúru

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Autorky publikácie pri preberaní Ceny Literárneho fondu za rok 2017, foto: Peter Procházka Autorky publikácie pri preberaní Ceny Literárneho fondu za rok 2017, foto: Peter Procházka

Martin, 2. októbra 2018 — Slovenská národná knižnica získala cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru 2017. Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ju udelil v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry PhDr. Agáte Klimekovej, PhD. a Mgr. Janke Ondrouškovej za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, Zv. I. - VII.

Literárny fond cenu udeľuje každoročne za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela vždy za uplynulý kalendárny rok v štyroch oblastiach: spoločenských vied, biologických a lekárskych vied, prírodných a technických vied, encyklopedickej a slovníkovej literatúry. Slovenská národná knižnica už rovnakú cenu získala za dielo Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia, Zv. I. - VI., ktoré vyšlo v roku 2008. Aj jeho autorkami boli PhDr. A. Klimeková, PhD. a Mgr. J. Ondroušková.

Reklama

Doprava v regióne