pondelok, 15 október 2018 09:33

Reťazenie V. – kompozície

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Reťazenie V. – kompozície Reťazenie V. – kompozície

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Vrútky pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť záverečnú výstavu z projektových aktivít Reťazenie V. – kompozície (kultúrne KLBKO). Výstava zachytáva pohľady výtvarníkov na pestrú paletu, ktorú ponúkajú objekty nášho sveta.

V rámci projektu Reťazenie V. – kompozície sa uskutočnili dva tvorivé plenéry a dve tvorivé dielne pre neprofesionálnych výtvarníkov - členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré zastrešuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jednotlivé plenéry sa v priebehu roka uskutočnili v obci Belá – Dulice a v meste Martin. Účastníci plenérov si domov odniesli nielen skice, náčrty, fotografie, ale aj osobné reflexie, ktoré potom vo svojich ateliéroch pretvorili na invenčné a expresívne interpretácie objektov s vlastnými maliarskymi stratégiami.

 

 

Výsledkom takéhoto „tvorivého úsilia“ bola záverečná výstava výtvarných diel projektu Reťazenie V. – kompozície, ktorej vernisáž sa uskutočnila 3. októbra 2018 o 16.00 h v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Počas slávnostnej vernisáže bližšie o tvorbe a tvorcoch hovoril kurátor výstavy a lektor PaedDr. Ján Prostredný. V hudobnom programe sa predstavila hudobná skupina Vrútočanka. Výstava bola verejnosti sprístupnená od 4. – 10. októbra 2018.

 

Projekt kultúrne KLBKO (vzdelávacia aktivita: Reťazenie V. – kompozície) bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

retazenie
retazenie
retazenie
retazenie

Mgr. Radoslav Pančík

Prispievateľ Turiec Online

Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie​, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.