Reklama
utorok, 16 október 2018 13:01

Nedeľné popoludnie v Príbovciach sa nieslo v znamení „Kataríny Von Bora“

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Nedeľné popoludnie v Príbovciach sa nieslo v znamení „Kataríny Von Bora“ Nedeľné popoludnie v Príbovciach sa nieslo v znamení „Kataríny Von Bora“

V nedeľu, 14.10.2018, počas Služieb Božích, poďakovali príbovskí evanjelici Pánu Bohu za všetko, čo im tento rok dal. Ďakovali za dar úrody, za každodenný chlieb a za všetko, čím si udržujú svoj telesný život.

V poobedných hodinách privítali vo svojom evanjelickom chráme bratov evanjelikov z Lučenca, ktorých na svojich cestách sprevádzala pani farárka, Mária Hroboňová, námestná farárka na kaplánskom mieste.

 

Rodina Hroboňová nie je pre Príbovčanov neznáma. Ľudovít Hroboň, terajší zborový farár CZ Lučenec, pôsobil v rokoch 1997 až 1999 v Príbovciach ako kaplán, v rokoch 1999 až 2008 ako zborový farár a jeho manželka Mária v týchto rokoch pôsobila v Príbovciach ako námestná farárka na kaplánskom mieste.

 

 

Prítomných pozdravil a krátkou históriou zboru previedol domáci zborový farár, Marek Szabó so svojou manželkou, tiež farárkou, Zuzanou Szabóovou. Následne pútavou prednáškou o oddanej manželke uznávaného aj zatracovaného teológa Martina Luthera, predstavila Mária Hroboňová knihu „Katarína Von Bora“, ktorú prekladala z originálu.  Keď mala Katarína Von Bora 6 rokov, zomrela jej matka a otec ju odviedol do kláštora, kde získala výchovu i vzdelanie. V 16–tich  rokoch zložila sľuby a krátko nato sa začali Nemeckom šíriť reformačné ideológie, ktoré sa dostali aj za múry kláštora. Lutherove spisy Katarínu natoľko oslovili, že spolu s deviatimi mníškami ušla do Wittenbergu. Martin Luther cítil povinnosť postarať sa o tieto mníšky a našiel im prácu aj manželov.

 

 

Jediná slobodná ostala Katarína, a tak v roku 1525 uzavrela s Martinom Lutherom manželstvo.  Bolo to manželstvo z rozumu, ale vďaka vzájomnej tolerancii a úcte sa stalo prežiareným láskou. Katarína sa stala manželovi rovnocennou partnerkou, čo v tých časoch nebolo bežné a Martin si ju vysoko vážil. Spoločne vychovávali desať detí, delili sa o povinnosti v domácnosti a žili príkladným manželským životom. Po manželovej smrti žila v chudobe, kvôli vojne a moru musela odísť z Wittenbergu a postarať sa o seba i deti. Zomrela vo veku 53 rokov.

 

Pekným doplnením a obohatením celého popoludnia boli piesne v podaní spevokolu CZ Lučenec. Poslednú pieseň zaspievali spevokoly oboch zborov spoločne.

 

 

Po skončení poučnej prednášky sa prítomným prihovoril zborový dozorca CZ Lučenec, Stanislav Karman. Odovzdal prítomným pozdrav od brata farára Ľudovíta Hroboňa,  ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť osobne. Zároveň Príbovčanov pozval na návštevu do CZ Lučenec,  čo by mohol byť začiatok partnerstva medzi oboma cirkevnými zbormi.

 

Nedeľné popoludnie bolo príjemne ukončené  družnou debatou pri malom občerstvení. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto prekrásnej akcii.

 

pribovce
pribovce
pribovce
pribovce

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

Reklama

Doprava v regióne