streda, 17 október 2018 22:39

Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie „Patrón architektúry“ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie „Patrón architektúry“ Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie „Patrón architektúry“

V stredu 3. októbra 2018 boli počas slávnostného galavečera odovzdané ocenenia národnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2018. Ocenenie „Patrón architektúry“ si prevzala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine za iniciovanie a organizovanie súťaže návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine.

Ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelil tento rok organizátor súťaže po tretíkrát. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov. Jej primárnym poslaním tak nie je oceniť architektonický výkon, ale poukázať na pozitívne príklady z praxe.

Cenu tento rok získala Nemocnica budúcnosti v Martine – architektonická súťaž návrhov. Iniciátorom tohto projektu je Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zastúpená dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. Autorom víťazného návrhu nemocnice boli architekti z ateliéru Pantograph.

Slovenská komora architektov udelila ocenenie „Patrón architektúry“ ojedinelému úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri tvorbe koncepcie novej fakultnej nemocnice v Martine. Architektonická súťaž návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine je nasledovaniahodným postupom pri prestavbe slovenského zdravotníctva pre potreby 21. storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie o spôsobe budovania nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť do tejto diskusie slovenským architektom, ktorým sa za ostatné dekády podobných možností nedostalo. Cenu prevzala Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc. z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.