nedeľa, 21 október 2018 21:53

Martinská SAD potrebuje nutne obnoviť vozový park Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinská SAD potrebuje nutne obnoviť vozový park Martinská SAD potrebuje nutne obnoviť vozový park foto: mhdmartin.sk

Mestská autobusová doprava v Martine dosahuje podľa poslednej prerokovanej správy na MsZ v Martine prakticky najlepšie využitie vozidlového parku na Slovensku. S tým súvisí aj efektivita a slušné tržby, a to napriek podnikaniu tzv. striel, ktoré znižujú efektivitu MHD a bezplatnej prepravy seniorov.

Podľa dostupnej správy, ktorú mali k dispozícii poslanci na rokovaní bola "prijateľná strata v prepočte na 1 km v roku 2016 mimoriadne nízka, MHD Martin dlhodobo patrí medzi najlacnejšie MHD na Slovensku a priemerná presnosť MHD Martin a Vrútky bola za rok 2016 84,8%, pričom štandard presnosti podľa teórie dopravy MHD sa pohybuje okolo 80%, čo je výsledok efektívnej kontroly a dispečerského riadenia pomocou dispečerského systému Trans Fleet využívaného GPS, resp. GPRS."

 

Martin ani Vrútky nemajú spracovaný plán dopravnej obslužnosti

 

Spoločnosť SAD Žilina, a. s. preto mestám Martin a Vrútky odporučila, aby si dali spracovať plán dopravnej obslužnosti a ten odborne konfrontovali so súčasným stavom. "Všetky MHD, ktoré v minulosti nasadili „optimalizáciu“, často živelne, ani zďaleka nedosahujú také parametre ako MHD Martin, Vrútky. A to ani v oblasti využitia a obehu autobusov, ani v tržbách. Navyše, všetky majú stratu v prepočte na 1 km väčšiu a doplácajú na MHD viac, ako mesto Martin a Vrútky," uvádza sa v dôvodovej správe.

 

Plán dopravnej obslužnosti je jedným zo základných dokumentov miest v oblasti infraštruktúry a je nevyhnutným podkladom pre rozhodnutia ohľadom smerovania MHD a aj pre prípadné čerpanie eurofondov v budúcnosti. Posledné autobusy boli obstarané pred 9 rokmi a pred nami je ďalší cyklus obnovy vozidlového parku. Touto otázkou je potrebné bezodkladne sa zaoberať. Odkladať obnovu autobusov na poslednú chvíľu bude s určitosťou znamenať jej predraženie. Zbytočné predlžovanie agónie prestarnutých vozidiel zaťaží MHD vyššími nákladmi na opravy, ako sú odpisy a údržba nových autobusov.

 

Podrobnosti nájdete v prílohách

 

Informatívna správa o MHD Martin, Vrútky

Analýza stavu vozidlového parku MHD Martin, Vrútky a možnosti riešenia jeho obnovy do roku 2021

 

Zhodnotenie týždňa mobility

 

Vo viacerých mestách vrátane Martina prebehlo podujatie Európsky týždeň mobility. Jeho zámerom je propagovať udržateľné spôsoby dopravy a motivovať verejnosť k uprednostňovaniu verejnej dopravy pred individuálnou. Cieľom dopravných podnikov miest bolo získať nových cestujúcich a prilákať do MHD predovšetkým vodičov automobilov. V našej redakcii sme vybrali šesť miest, ktoré sa zapojili do týždňa mobility a na základe programu, ktorý ponúkali pre ľudí, sme ich ohodnotili, pričom najviac mohli získať 10 bodov.

 

Bratislava - 10/10 – dopravný podnik pripravil najlepší program, od 18. do 22. septembra 2018 mohli všetci obyvatelia, ktorí sú držiteľmi platných vodičských preukazov, cestovať bezplatne bratislavskou MHD. Zo všetkých miest mali environmentálny program najviac zameraný na cyklistiku a ekologickú dopravu. Súčasťou programu bola napr. súťaž elektromobilov, kaskadérska show na bicykloch, závody v rotopedoch či výstava Múzeum dopravy.

 

Košice - 9/10 - dňa 22. septembra mali občania možnosť cestovať na vodičský preukaz zadarmo. Dopravný podnik sa snažil zmodernizovať zastaralé v podobe špeciálne upraveného autobusu pre cyklistov. Prostredníctvom električky Cassovia priblížili históriu. Súčasťou programu bolo maľovanie starého automatu na cestovné lístky či diskusia o doprave.

 

Žilina - 8/10 - Pre cyklistov boli pripravené raňajky a denné menu. Počas dňa zdravého ovzdušia bola uzavretá časť Kvačalovej ulice, kedy bol prejazd všetkých motorových vozidiel zakázaný. V programe bola aj Veľká jesenná cyklojazda či DOD v Dopravnom podniku.

 

Martin - 7/10 - Historická prezentácia autobusu Karos pre deti materských škôl. V spolupráci s mestskou políciou sa odohrala dopravná výchova detí a taktiež preteky na kolieskových korčuliach v areáli SIM. Občania mohli 2 víkendy cestovať na vodičský preukaz zadarmo.

 

Banská Bystrica - 7/10 - Počas nočných hodín sa odohrával projekt Cyklo Triptych, čo je festival svetla a tieňa. V programe bola aj verejná diskusia o doprave a občania mohli cestovať na vodičský preukaz zadarmo. 

 

Trnava - 6/10 – Mesto sa zameralo hlavne na cyklistiku, ako napr. cykloprehliadky či detská tour Petra Sagana v sade Antona Bernoláka. Pred radnicou boli prichystané raňajky pre prvých 150 nemotoristov.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.