pondelok, 22 október 2018 22:13

Ján Danko: Som pripravený priniesť nový život do mesta Martin

Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)
Ján Danko: Som pripravený priniesť nový život do mesta Martin Ján Danko: Som pripravený priniesť nový život do mesta Martin

Mesto Martin má rád a nie je to len fráza. Celý svoj aktívny život pôsobí v Martine ako lekár, vedec a pedagóg. Zo svojej pozície sa vždy úprimne snaží, aby naše mesto žilo, rástlo a prosperovalo. Teraz, ako nezávislý kandidát na post primátora, sa chce usilovať o to isté - aby sa naše mesto a celý Turiec opäť stalo miestom, kde sa žije kvalitne, kultúrne a kde rastie cestovný ruch.

Ján Danko absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na prevenciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, sonografickú diagnostiku. V súčasnosti pôsobí ako dekan Jesseniovej lekráskej fakulty Univerzity Komenského a prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

 

Pán profesor kandidujete za primátora mesta Martin, ale toto nie je prvá volená funkcia o ktorú sa uchádzate?

 

Áno, pred rokmi som kandidoval za dekana Jesseniovej lekárskej fakulty, v situácii, ktorá mi v mnohom pripomína súčasný stav mesta Martin. Naša fakulta bola považovaná za treťotriednu a hrozil jej zánik. Mečiar v tom čase povedal, že načo sú nám na Slovensku tri lekárske fakulty. Boli sme jednoznačne najhoršie hodnotení, takže zrušená mala byť práve martinská fakulta. V tejto situácii som sa rozhodol kandidovať za dekana. Môj volebný program nebol len o tom, že fakultu zachránime, ale že postavím aj nový dekanát a aulu. Mnohí sa mi smiali, neverili tomu a považovali to len za sľuby. Dnes nám dekanát a veľká aula slúži už niekoľko rokov a podarilo sa ešte omnoho viac.

 

Ako sa Vám to podarilo?

 

Samozrejme sám by som to nedokázal. Mojou silnou stránkou je, že viem ľudí spájať, dať ich dokopy na spoluprácu. Na fakulte ľudia pochopili, že nie vzájomnými bojmi, no len spoluprácou sa podarí fakultu nielen zachrániť, ale postupne uverili, že je možné ju aj rozvíjať. Za krátky čas sa ukázalo, že naše rozhodnutia boli správne, začali sme získavať body do hodnotenia a stúpať v rebríčku. Kto by bol vtedy povedal, že dnes budeme lídrom medicínskeho vzdelávania na Slovensku a staneme sa uznávaným pracoviskom nie len v Európe, ale aj vo svete.

 

Čím je to, že je fakulta vo svete taká rešpektovaná?

 

Fakulta pod mojim vedením prešla obrovským rozvojom. Vybudovali sme niekoľko nových vedeckých pracovísk, postavili sme budovu predklinických disciplín a Martinské centrum pre biomedicínu, zrekonštruovali sme teoretické ústavy na Malej hore a inštalovali do nich špičkovú techniku na svetovej úrovni, ktorá nám umožňuje robiť excelentný výskum.

 

Z čoho ste tento rozvoj financovali?

 

Na rozdiel o iných, ktorí zdôrazňovali, že získať peniaze zo štrukturálnych fondov je komplikované a ťažké, my sme do toho šli. Zriadil som na fakulte oddelenie, ktoré sa venuje výlučne príprave a realizácii európskych štrukturálnych fondov. Veľkú zásluhu má na tom pani Mgr. Martina Antošová, ktorá oddelenie vedie a dnes je považovaná za najlepšiu odborníčku na štrukturálne fondy na Slovensku. Takto sa nám podarilo získať a preinvestovať takmer 90 mil. eur. O tieto zdroje však treba zabojovať a mne sa zdá, že práve mesto Martin ich nevyužíva dostatočne.

 

 

Je niečo z Vášho dekanského programu, čo zostalo nesplnené?

 

Je aj nie je, pretože očakávam, že v najbližších dňoch vláda schváli výstavbu nemocnice budúcnosti v Martine, čím sa môj program naplní. Nemocnica budúcnosti je výnimočný projekt zdravotníckeho zriadenia. Bude to nemocnica na špičkovej svetovej úrovni s inteligentným manažmentom pacienta, tak aby bol v maximálne krátkom čase diagnostikovaný a liečený. Mysleli sme na všetko. Svedčí o tom aj architektonická cena CE∙ZA∙AR 2018, ktorú projekt získal v kategórii Patrón architektúry. Podobný kvalitný projekt, ktorý bude aj realizovaný, môže pripraviť akákoľvek verejná inštitúcia, či už je to fakulta alebo mesto Martin. Je najvyšší čas pustiť sa do práce, štrukturálne fondy o tri roky totiž končia.

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Martin?

 

Na fakulte som splnil všetko čo som si predsavzal. A neboli to malé plány. Tak ako pri tej  treťotriednej fakulte pred niekoľkými rokmi, dnes vidím obrovský nevyužitý potenciál, ktorý skrýva mesto Martin. Nedá mi spávať, že sa akoby nikomu nechcelo tieto možnosti využiť. Chcem sa o to pokúsiť podobne ako na fakulte.

 

Je to náročná úloha, mnoho práce, trúfate si na to?

 

Ak by som si na to netrúfal, nekandidoval by som. Pre mňa by sa vlastne takmer nič nezmenilo, budem pracovať tak, ako som pracoval v nemocnici a na fakulte. S rovnakým nasadením, s rovnakou energiou a verím, že to prinesie aj rovnaké výsledky. Som pripravený priniesť nový život do mesta Martin.

 

Objednávateľ: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Hrdinov SNP 5756/88, 036 01 Martin, Dodávateľ: METRO, o. z., Pavla Mudroňa 24, 036 01 Martin

Ďaľšie informácie

  • Reklama: Reklama
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn