streda, 24 október 2018 03:51

Ľudia v núdzi už môžu žiadať pomoc od Nadácie ŽSK Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ľudia v núdzi už môžu žiadať pomoc od Nadácie ŽSK Ľudia v núdzi už môžu žiadať pomoc od Nadácie ŽSK Foto: PxHere

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny začína pomáhať rodinám. Podmienky pre žiadateľov o finančnú pomoc sú zverejnené na stránke Žilinskej župy. Uzávierka prvého kola žiadostí je 6.novembra 2018.

Založením Nadácie ŽSK pre podporu rodiny vytvorila župa nástroj komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. Pomoc je určená tým, ktorých postretne živelná pohroma alebo závažné ochorenie člena rodiny, kedy je zmenšená pracovná schopnosť a tým aj obmedzený príjem pre rodinu. Prostredníctvom nadácie bude župa podporovať aj dobrovoľnícke aktivity v kraji a pomocnú ruku podá aj talentovaným deťom zo sociálne slabších podmienok.

 

,,Jednotlivci, ale aj celé rodiny sa často vplyvom rôznych okolností ocitnú v ťažkej životnej situácii. Našim cieľom je poskytovať týmto ľuďom rýchlu, transparentnú a cielenú pomoc,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. Finančné zdroje bude nadácia získavať z rôznych dobročinných aktivít, od sponzorov a darcov, z vlastnej činnosti i z grantov iných nadácií, združení a  tiež z rozpočtu ŽSK. ,,V týchto dňoch sa konalo prvé stretnutie správnej rady, kde sme si stanovili podmienky pre žiadateľov a dohodli sa na ďalších krokoch. Na účte nadácie je aktuálne 20-tisíc EUR, ktoré sú pripravené na pomoc ľuďom v našom kraji,“ uviedla Gabriela Podolanová z Nadácie ŽSK pre podporu rodiny.  

 

Žiadosť o príspevok z nadácie je dostupný na webe www.zilinskazupa.sk. Žiadateľ musí mať bydlisko v Žilinskom kraji. Posúdenie situácie odborníkmi priamo v teréne urýchli proces a nestranne pomôže vybrať tých, ktorí pomoc nemôžu dostať z iných štátnych zdrojov. Udelením finančnej pomoci župa nekončí. ,,So žiadateľom zostaneme v kontakte aj po vyúčtovaní pridelenej pomoci a v rámci sieťovania organizácií a služieb kraja mu budeme poskytovať poradenstvo alebo konkrétnu pomoc pri riešení problémov,“ uzavrela Podolanová.

 

Už vo svojej stratégii Žilinský kraj 22+ deklarovalo nové vedenie župy záujem vytvoriť kraj priateľský k rodinám. A v tomto duchu aj napreduje. ,,Našou prioritou je poskytovať kvalitné služby. Chceme vytvoriť vhodné nástroje pre zmiernenie nepriaznivého demografického vývoja, aj preto prijímame rôzne prorodinné opatrenia. Tým chceme motivovať ľudí k prirodzenému sťahovaniu a návratu rodín do nášho kraja. Napríklad zavádzame rodinné vstupné do knižníc či kultúrnych inštitúcií, pripravujeme budovanie detských kútikov. Popri nadácii vzniká v každom regióne aj Centrum pre rodinu, ktoré bude slúžiť na prevenciu patologických javov a krízy v rodine a zároveň bude pôsobiť ako poradenské centrum,“ uzavrela županka Jurinová. Sídlo nadácie aj centra sa pripravuje v priestoroch Považskej galérie na prízemí.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.