Vytlačiť túto stránku
piatok, 26 október 2018 01:43

Tibor Adamko: Presadzujem reálne vízie a skutočné projekty

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Tibor Adamko: Presadzujem reálne vízie a skutočné projekty Tibor Adamko: Presadzujem reálne vízie a skutočné projekty

Tibor Adamko je súčasným poslancom za mestskú časť Košúty. Má už niekoľkoročné skúsenosti z komunálnej politiky, zakladá si na ústretovosti, získaných skúsenostiach a znalosti potrieb občanov. Pozíciu poslanca vníma ako službu občanom a pri každom rozhodovaní má vždy na zreteli verejný záujem. V komunálnych voľbách 2018 kandiduje za Košúty opäť, ako nezávislý.

"V Košútoch sme zrealizovali niekoľko projektov. Obyvatelia môžu vidieť kompletnú obnovu detských ihrísk, fit zóny pre mamičky a mládež, nové parkovacie plochy a chodníky, vyčistenie koryta potoka Jordán, vybudovanie verejného osvetlenia, revitalizácia zelene a ďalšie. Aj teraz mám konkrétne riešenia a jasnú predstavu o tom, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa zlepšila kvalita života v našej mestskej časti," vysvetľuje Tibor Adamko a zároveň dopĺňa svoje priority pre nasledujúce volebné obdobie: "Chcel by som pokračovať v rozbehnutých rokovaniach s vedením Slovenskej pošty a neustále presadzovať jej zriadenie v Košútoch, plánujem pokračovať v budovaní nových parkovacích plôch a rovnako nevynechám ani rekonštrukcie jestvujúcich parkovacích plôch, cestných komunikácií alebo chodníkov. Pokračovať chcem aj v obnove detských ihrísk a revitalizácii verejnej zelene. V našej mestskej časti potrebujeme vybudovať aj novú kultúrno-oddychovú a športovú zónu medzi „Attilákom“ a Jordánom. Rovnako sa chcem podieľať na vybudovaní nového športového areálu Pltníky, ktorý sa nachádza priamo oproti sídlisku smerom ku rieke Turiec."

 

Viac informácií nájdete na webe: http://adamko-kosuty.sk/

 

Objednávateľ: Tibor Adamko, Martin, Dodávateľ: METRO, o. z., Pavla Mudroňa 24, 036 01 Martin

Ďaľšie informácie

  • Reklama: Reklama
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky