pondelok, 29 október 2018 13:45

Blížiacemu 100.výročiu Martinskej deklarácie sú venované dve výstavy

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Blížiacemu 100.výročiu Martinskej deklarácie sú venované dve výstavy Blížiacemu 100.výročiu Martinskej deklarácie sú venované dve výstavy

Návštevníci Turčianskej knižnice majú možnosť vidieť dve unikátne výstavy. Zatiaľ, čo sa jedna zameriava na legionárov, hrdinov 1. svetovej vojny, druhá prezentuje príbeh nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca.

Prvá výstava sa prostredníctvom niekoľkých obojstranných panelov venuje československým légiám, ktoré v období prvej svetovej vojny bojovali na troch frontoch za vznik Československej republiky proti ústredným mocnostiam. Výstavu zostavil Vojenský historický ústav v Bratislave, osobne jeho riaditeľ, Miloslav Čaplovič, ktorý pripravil výstavu pri príležitosti 100. výročia osláv martinskej deklarácie a vzniku ČSR, takže právom patrí do Martina práve v tomto slávnostnom októbrovom mesiaci.

 

 

Výstava vo forme štrnástich rolovacích bannerov prezentuje najdôležitejšie informácie o formovaní Česko-slovenských légií, ich význame pre rozpad Habsburskej monarchie a vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, a tiež vybrané osobnosti z prostredia našich legionárov. Z hľadiska Martina je možné spomenúť dve prezentované osobnosti, ktoré sú späté aj s týmto mestom. Ide o spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a diplomata a signatára Charty OSN Vladimíra Svetozára Hurbana. Výstava bude v Turčianskej knižnici sprístupnená do 4. novembra 2018 v čase prevádzky knižnice.

 

Výstavu Legionári, naši hrdinovia Veľkej vojny 1914-1918, môžu návštevníci Turčianskej knižnice vidieť až do 3. novembra. Potom sa presunie na iné miesto. Je to putovná výstava, ktorá putuje po celom Slovensku, takže Vojenský historický ústav koordinuje aj termíny, od kedy a do kedy je ju možné mať. V Martine je zatiaľ zapožičaná na celý október. V prípade, že by ju bolo možné ešte udržať na pôde Žilinského samosprávneho kraja, tak sa pre ňu určite nájde nejaké vhodné umiestnenie.

 

 

Druhá výstava prezentuje príbeh nestora slovenskej  architektúry Michala Milana Harminca. Tvorcami výstavy sú prof. Jana Pohaničová a prof. Matúš Dulla z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Výstava sa do Martina zapožičala z jednoduchého dôvodu. Michal Milan Harminc bol autor budovy, v ktorej bola v roku 1918 schválená Martinská deklarácia, to znamená, že aj osobnosť architekta priamo súvisí so vzácnymi udalosťami, ktoré si momentálne pripomíname a oslavujeme. Harminc ale nie je v prípade Martina projektantom len jednej budovy, ale celého radu dominánt v meste, v žilinskom kraji, na Slovensku, ako aj mimo neho. Okrem panelov plných fotografií a informácií sú súčasťou výstavy aj 3D modely rôznych budov, medzi ktorými môžeme nájsť aj niektoré martinské, napr. model nedávno zrekonštruovanej Kohútovej vily a model budovy bývalej Tatrabanky, dnešnej Slovenskej sporiteľne, v ktorej bola deklarácia prijatá. Peter Šimko, historik z Považského múzea v Žiline, približuje: Som tu ako autor vystrihovačky prvej budovy Tatrabanky v Martine. Ide o papierový model, ktorý bol vyrobený pri príležitosti 100. výročia založenie Československej republiky. Dnes je tento model slávnostne predstavený verejnosti. Model budovy bol vytvorený v mierke 1:100. Mojou snahou bolo, aby nešlo o veľmi jednoduchý model, keďže tá budova je krásna, má veľmi zaujímavé tvaroslovné prvky a architektúru z exteriéru, veľmi veľa rôznych ozdôb, secesných prvkov. Všetko toto som tam chcel zachytiť, aby tá budova bola plastická. Táto vystrihovačka je na 10 stranách A4,. Vzhľadom na to, že ide o väčšiu budovu, tak okrem samotného papiera bude vhodné použiť aj ďalšie materiály pri jej stavbe, aby bola čo najvernejšia a čo najstabilnejšia. Pri intenzívnejšej práci sa to dá za mesiac zložiť, ale nie je potrebné sa ponáhľať, pretože modelári dobre vedia, že každá rýchla práca môže spôsobiť, že to potom bude musieť opravovať.“

 

 

Materiály z výstavy budú poskytované aj študentom pri súťažiach, účastníkom exkurzií do Martina a pri rôznych iných príležitostiach, pretože tých podujatí, ktoré sa dejú na území žilinského kraja v súvislosti so 100. výročím, je skutočne celá plejáda. Táto výstava bude v Turčianskej knižnici verejnosti prístupná o niečo kratšie, do 19. októbra, potom sa presunie do výstavných priestorov úradu Žilinského samosprávneho kraja, kde bude v druhej polovici októbra, prípadne ešte začiatkom novembra, prístupná širokej verejnosti.

 

vystava deklaracia
vystava deklaracia
vystava deklaracia
vystava deklaracia

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.