streda, 31 október 2018 14:13

Osudy IV.

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Osudy IV. Osudy IV.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní pod názvom OSUDY IV. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už štvrtý rok pokúša o búranie tabu v otázke  psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra a októbra 2018 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.) a fotografie (Zdeno Ziman), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie.

 

 

Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD., ktorý výtvarnú časť projektu „zastrešoval“ už štvrtý raz, boli pre pacientov pripravené štyri tvorivé výtvarné stretnutia, ktoré mali ucelený charakter. Pomocou rôznych výtvarných techník pacienti pootvorili svoj vnútorný svet, svoje pocity a nálady. Pastelom, vodovými farbami, alebo technikou vyrývania či vysypávania makom vznikali diela, charakterizujúce ich konkrétne problémy a vnútorný stav. Tento ročník bol zameraný najmä na vyjadrenie sa pomocou  farieb a tvarov. Ich kombináciou mala vzniknúť akási anonymná prezentácia samého seba. Výtvory tak slúžia ku prejavu autorov, no zároveň majú za úlohu priblížiť ich osudy verejnosti. 

 

 

Lektorom štyroch fotografických dielní bol Zdeno Ziman, ktorý usmerňoval pacientov pri vytváraní zaujímavých obrazových výstupov, ktoré symbolizujú ich vnútorný pocit zábavnou a hravou formou. Prvá časť fotografických dielní pozostávala z tieňohry - vytvárania obrazov pomocou svetla a tieňa. Druhá časť bola zameraná na samotnú fotografiu s cieľom vytvoriť sériu snímok zobrazujúcu „dušu“ liečených ľudí. Pomocou dlhej expozície sme dosiahli výtvarný charakter fotografií, vizualizácie „rozpoľtenej“ osobnosti, halucinogénne výjavy, túžbu po návrate, ale aj zachytenie jej temnej podstaty.

 

 

Projekt OSUDY IV. pokračuje svojou druhou časťou - verejnou prezentáciou postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež. Odštartuje ju výstava fotografií a výtvarných diel, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 7. – 18. novembra 2018 vo foyer kina Strojár v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 7. novembra 2018 o 14.00 h.

 

osudy
osudy
osudy
osudy

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.