piatok, 02 november 2018 12:51

Klasika sa scéne III. – Hudba sveta

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Klasika sa scéne III. – Hudba sveta Klasika sa scéne III. – Hudba sveta

V Turčianskej galérii v Martine sa dňa 18. októbra 2018 uskutočnil záverečný večer projektu Klasika na scéne III. s názvom Hudba sveta. Už z názvu vyplývajúc bol venovaný kozmopolitnej osobnosti, doc. Tatiane Fraňovej, ktorá po desaťročia patrila medzi popredných klavírnych koncertných sólistov a pedagógov doma i v zahraničí.

V úvode prítomných privítala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Soňa Buckulčíková, poďakovala za vzrastajúcu priazeň poslucháčov projektu Klasika na scéne a odovzdala pani Fraňovej Čestné uznanie za dlhoročnú umeleckú a pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti hudobného umenia na Slovensku i v zahraničí.

 

 

Počas večera sa predstavili bývalé študentky Tatiany Fraňovej a to japonská klaviristka Mayuko Takine, ktorá s virtuozitou odohrala náročné klavírne diela Eugena Suchoňa Adagio a Toccata a Barbora Gajdošová Tolarová, ktorá priniesla v hudobnej podobe brisknú i pokojnú atmosféru v podobe Etudy E dur op. 10, no3. a Scherza h mol op. 20 Fryderyka Chopina. Zaznela aj klavírna literatúra pre štvorručný klavír a to Petite suite pour piano á quatre mains, japonská hudobná poetika Yashinaa Nakadu The four seasons of Japan a Slovanské tance Antonína Dvořáka. V premiére zazneli Liptovské piesne martinského súčasného autora Kamila Adamčíka. Príznačným ku kvalitným umeleckým výkonom klaviristiek bol i charizmatický prednes Radovana „Badyho“ Kráľa.

 

 

Autor projektu Vladimír Šlepec spolu s odbornou garantkou projektu Dr. Emíliou Sadloňovou vyjadrujú veľkú vďaku pracovníkom Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ich oddanosti a dôstojnej príprave podujatí, všetkým umeleckým vystupujúcim počas jednotlivých piatich večerov a ich skutočne hodnotným umeleckým výkonom, spoluorganizátorom a v neposlednom rade poslucháčom, bez ktorých by projekt Klasika na scéne nebol úplný a hodnotný.

 

Projekt Klasika na scéne III. realizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu bola Turčianska galéria v Martine.

 

 

klasika
klasika
klasika
klasika
klasika
klasika
klasika
klasika
klasika
klasika

Vladimír Šlepec

Prispievateľ Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.