pondelok, 05 november 2018 10:01

Dielňa tvorivého divadla – neverbálny prejav v divadle

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla – neverbálny prejav v divadle Dielňa tvorivého divadla – neverbálny prejav v divadle Text: Rebeka Mikušová

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 21. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

 

 

Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na neverbálny prejav v divadle priniesla mladým martinským divadelníkom veľa nového. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Mladí divadelní nadšenci sa na poslednom workshope zamerali na vyjadrovanie sa cez pohyb a materiál. Pomocou bambusových palíc museli medzi sebou vytvárať čitateľné vzťahy, situácie, prostredia a emócie. Veľkým pomocníkom pri tvorbe im bola hudba a samozrejme krátke cvičenia, ktoré absolvovali popri hlavnom zadaní.

 

 

Záverečná prezentácia Dielne tvorivého divadla sa uskutoční 9. novembra 2018 o 17.00 h v Živene v Martine.

 

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.