pondelok, 05 november 2018 10:13

Detské divadelné improvizácie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Detské divadelné improvizácie Detské divadelné improvizácie Text: Rebeka Mikušová

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 20. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Detské divadelné improvizácie. Podujatie bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.

Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu. Lektorkou Detských divadelných improvizácií bola Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., režisérka, pedagogička, redaktorka redakcie umeleckých programov Štúdia RTVS Banská Bystrica, absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Réžia a dramaturgia.

 

 

Posledné divadelné improvizácie preverili účastníkov v ich nadobudnutých vedomostiach. Lektorka dielne po krátkej rozcvičke zadala skupinové zadania, na ktoré museli divadelníci vo veľmi krátkom čase reagovať a vytvoriť celistvý divadelný útvar obsahujúci všetky náležitosti (úvod, jadro, záver). Počas workshopu náročnosť zadaní narastala a čas na prípravu sa skracoval. V závere sa všetci účastníci pokúsili svoje skupinové etudy spojiť do jednej. Čo sa im nakoniec úspešne podarilo.

 

improvizacie
improvizacie
improvizacie
improvizacie

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.