Reklama
pondelok, 05 november 2018 12:52

Ekumenická spomienka v Príbovciach spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ekumenická spomienka v Príbovciach spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych Ekumenická spomienka v Príbovciach spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych

Opäť po roku prišiel čas, kedy si aj v Príbovciach spomenuli na všetkých blízkych, ku ktorým sa dnes môžu vrátiť už len vo svojich spomienkach. Ekumenická spomienka v Príbovciach už niekoľko rokov spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych a tak tradične prichádzali aj 1.11.2018 do Domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, chceli spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

Organizátormi tohto ekumenického stretnutia v Príbovciach sú už tradične Občianske združenie „Nádej človeka“, Farský úrad Evanjelickej cirkvi a.v. Príbovce, Farský úrad Rímskokatolícke cirkvi, farnosť Valča a Obecný úrad Príbovce. Pojem ekuménia nie je v Príbovciach neznámy pojem. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov, podporujúc aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne.

 

 

Prítomným sa v úvode prihovorila Alžbeta Andrášiková za sprievodu tónov klavírnej skladby „Prélude“ v podaní Andreja Andrášika. Po jej slovách nasledovala skladba „Slniečko zapadá“ v podaní spevokolu ev.a.v.cirkevného zboru Príbovce a skladba „Agnus“ v podaní spevokolu z r.k. farnosti Valča. Zaznela báseň „Tichá spomienka“, slová básnika pretlmočila Viera Kršková. Slovom Božím, modlitbami a kázňou slova Božieho poslúžili bratia farári Štefan Barilla, r.k. farnosť Valča a Zuzana Szabóová, ev.a.v.cirkev Príbovce.

 

 

Ticho v sále, keď sa všetci v myšlienkach vracali späť k svojim najmilším, prerušila, a ešte umocnila, pietnu atmosféru skladba „Zbohom si dajme“ v podaní ev. spevokolu. Helena Líšková Báseň pretlmočila slová básnika v básni „V náručí chryzantém“. Ekumenickú spomienku ukončila skladba „Requiem Introitus“ v podaní Andreja Andrášika a Evi Andrášikovej ktorá po skončení skladby poďakovala všetkým účinkujúcim a prítomným za účasť. Pri odchode z Domu smútku, si každý z prítomných mohol zobrať kahanček a na cintoríne ho zapáliť niekomu, komu už na hrob nik nemohol prísť, alebo je hrob opustený. Nechýbala ani malá pozornosť pre účinkujúcich a sladké potešenie pre zúčastnených.

 

 

Po skončení ekumenickej spomienky  si členovia CZ ECAV Príbovce pripomenuli, zapálením sviečky, aj pamiatku rodiny Benických z Príboviec, zakladateľov, horlivých podporovateľov a dlhoročných patrónov evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Sviečky položili pri pamätníčku, ktorý s finančnou podporou obce Príbovce vybudovali pred piatimi rokmi, teda v roku 2013 na mieste, kde ešte do roku 1985 stála majestátna krypty rodiny Benických. Vďaka patrí všetkým prítomným za účasť na tejto spomienke a zároveň veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto spomienky.

 

pribovce
pribovce
pribovce
pribovce
pribovce
pribovce
pribovce
pribovce

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

Reklama

Doprava v regióne