štvrtok, 08 november 2018 09:39

Rekonštrukcia turčianskeho tankodromu sa blíži do finále Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Rekonštrukcia turčianskeho tankodromu sa blíži do finále Rekonštrukcia turčianskeho tankodromu sa blíži do finále Text: Marcel Maťovčík, foto: METRO, o. z.

Dňa 05.11.2018 sa prednosta OÚ Martin Marcel Maťovčík zúčastnil pravidelného kontrolného dňa a preveril priebeh prác na ceste I/65, kde v spolupráci so zástupcom zhotoviteľa. Na celom úseku cesty I/65 je už len jeden trvalejšie umiestnený semafor pri obci Karlová, ktorý by mal byť v danom úseku do konca novembra, kedy majú byť ukončené finálne práce na vozovke a mostnom objekte.

Jeden dočasne umiestnený semafor je aj v úseku od bývalého objektu Rybárska bašta, a to z dôvodu, že v danej časti cesty prebieha kladenie druhej vrstvy asfaltového povrchu. Následne bude cez víkend 10-11.11.2018 počas uzávierky cesty I/65 vykonaná pokládka finálnej vrstvy asfaltu v celom úseku až po odbočku na obec Rakovo.

 

 

Priebežne prebiehajú práce na stavbe nového mostného objektu v blízkosti križovatky na Príbovce, tento by mal byť uvedený do plnej prevádzky v posledný novembrový týždeň. Úsek od obce Diviaky po obec Karlovú je pokrytý finálnou vrstvou a postupne sa v tejto časti vykonávajú práce na vodorovnom dopravnom značení, zvodidlách a iných technických úpravách. Ukončené sú práce na protihlukových stenách pri Mošovciach, v ostatných častiach sa ešte postupne vykonáva vkladanie vnútorných výplní do stien.

 

Celkovo je položená finálna vrstva asfaltu na 13 km úseku cesty I/65,  po víkende 10-11.11.2018 to bude 14 km z celkových 15 km úseku cesty. Predpoklad ukončenia celého úseku je za optimálnych poveternostných podmienok v poslednom novembrovom týždni, kedy by mal byť ukončený aj posledný cca 150m úsek od nového cestného objektu pri Príbovciach po novovybudovanú križovatku na obec Príbovce. 

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.

Výber redakcie