utorok, 09 apríl 2013 23:37

SNK sprístupnila diela zakladateľa slovenskej bibliografie Ľ. V. Riznera

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
SNK sprístupnila diela zakladateľa slovenskej bibliografie Ľ. V. Riznera SNK sprístupnila diela zakladateľa slovenskej bibliografie Ľ. V. Riznera

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív na svojej stránke www.dikda.eu významné bibliografie, vrátane diel zakladateľa slovenskej bibliografie, pedagóga, etnografa a historika Ľudovíta Vladimíra Riznera. SNK tak reagovala na veľký záujem odbornej verejnosti o diela tohto slovenského velikána.

Po veľkom úspechu, ktorý zaznamenalo zverejnenie starých vydaní Dobšinského rozprávok, chcela národná knižnica podobným spôsobom osloviť aj odbornú verejnosť. Rozhodli sme sa preto sprístupniť bibliografie, o ktoré je medzi bádateľmi a vedcami najmä z humanitných vedných odborov najväčší záujem. Na ďalšie zaujímavé diela sa však v blízkom čase môže tešiť aj široká verejnosť,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Na jeseň tohto roku - 7. októbra 2013 - si pripomenieme sté výročie úmrtia tohto veľkého slovenského bibliografa (10. 3. 1849 – 7. 10. 1913), ktorý sa do pamäti nášho národa zapísal najmä svojím celoživotným dielom pod názvom Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900. Na vytvorení tohto diela Ľudovít Vladimír Rizner pracoval takmer štyri desaťročia.

 

Ľudovít Rizner ako zakladateľ moderného slovenského bibliografického myslenia

Aj keď toto bibliografické dielo v úplnosti nezaevidovalo všetky aktuálne slovacikálne dokumenty, obsiahlo bibliografickú registráciu základov slovacikálneho národného knižničného fondu a významným spôsobom predstavilo aj informačný potenciál článkov z periodík, čím vytvoril rozsiahlu základňu slovacikálnych bibliografických informácií. Dielo sa stalo dôležitým predpokladom rozvoja slovenských historických vied, vlastivedy, biografistiky, regionalistiky a ďalších vedných odborov. Ľudovít Vladimír Rizner sa stal zakladateľom moderného slovenského bibliografického myslenia a národného bibliografického systému. Na stránke národného projektu SNK sa od 5. apríla 2013 nachádza šesť dielov Opusu magnum Ľudovíta Vladimíra Riznera Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias po r. 1900.

 

Sprístupňovanie diel sa vykonáva priebežne

Pre potreby bádateľov je na uvedenej stránke sprístupnených tiež 6 zväzkov Bibliografie územne slovacikálnych tlačí 18. storočia, ktoré vydala ako svoje dielo Slovenská národná knižnica a vykonáva k nemu majetkové práva. SNK bude vo zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať aj v priebehu najbližších dní. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Rozpočet projektu je 49,5 milióna eur.

 

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn