štvrtok, 15 november 2018 13:30

Dielňa tvorivého divadla – 6. ročník

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla – 6. ročník Dielňa tvorivého divadla – 6. ročník

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 9. novembra 2018 o 17.00 h v divadelnej sále Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

„Na tohtoročnej tvorivej dielni sme sa zameriavali na rozvoj verbálnej komunikácie a tiež na tvorbu nonverbálneho divadla. V prvej  časti dielní sme pracovali a spoznávali súčasné žánre, ako napr. storytelling, stand-up a analyzovali sme spoločne aj rôzne vystúpenia súčasných youtuberov. Rozvíjali sme naše komunikačné zručnosti prostredníctvom rôznych rétorických cvičení. Všetci študenti ma veľmi milo prekvapili svojou pestrou slovnou zásobou a zmyslom pre pointu, tiež dobrým vyjadrovaním sa. V druhej časti dielní sme sa zamerali na vyjadrenie v nonverbálnom divadle. Konkrétne sme pracovali s vyjadrovaním sa cez zvuky a hudbu v divadle a v poslednej dielni cez materiál. Vzniklo niekoľko vtipných a zaujímavých etúd, ktoré študenti sami pod odborným vedením vytvorili. Obe spolupracujúce lektorky MMus Denisa Uherová, Mgr.art. Zuzana Galková, ArtD. a aj ja ako garantka programu sme s dielňou spokojné a tešíme sa, že noví študenti, ktorí pribudli tento rok obohatili skupinu. Verím, že nový mladý kolektív prinesie veľa podnetného a teším sa na ďalšiu tvorbu s nimi,“ píše garantka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD.

 

 

Záverečnej prezentácie, ale i projektových aktivít bola zakaždým účastná Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými ochotníkmi dodávala workshopom materinskú atmosféru.

 

 

Program prezentácie bol venovaný krátkym autorským textom a pohybovo-hudobným etudám, prostredníctvom ktorých mladí herci ukázali, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili. Prezentáciou sprevádzala Naďa Uherová. Divadelnú sálu v Živene zaplnili rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale i kamaráti prezentujúcich účastníkov projektu, ktorí svojim potleskom ocenili pokroky mladých ochotníkov.

 

tvorive divadlo
tvorive divadlo

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.