piatok, 16 november 2018 10:00

Mosty kultúry III. : záverečný program

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mosty kultúry III. : záverečný program Mosty kultúry III. : záverečný program

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo tohto roku pre žiakov stredných a základných škôl už tretí ročník  projektu pod názvom Mosty kultúry III.

Záverečný program projektu sa uskutočnil na viacerých miestach, daných charakterom jednotlivých dní záverečného programu projektu. Úvodné otvorenie podujatia Mosty kultúry III. (záverečný program) sa uskutočnil 7. novembra 2018 v priestoroch Cinema Cafe, ako aj v priestoroch vestibulu kina Strojár. Tu boli prezentované a slávnostne otvorené výstavy pripravené v rámci podujatia. Žiaci základných škôl sa mohli zúčastniť projektu v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine a to počas dní 8. a 9. novembra 2018. Široká verejnosť mohla podujatie navštíviť 10. novembra v priestoroch  kina Strojár. V rámci programu boli predstavené fotografické výstavy, zachytávajúce problematiku ľudských práv, a tiež žiacke prezentácie, ktoré vznikli na podnet realizovaných tvorivých dielní. Tie boli pripravené pre žiakov vybraných stredných škôl a to v jednotlivých mesiacoch apríl až jún 2018.

 

 

V októbri 2018 odborná porota v zložení Petra Pogányová, Veronika Olešnániková a Juraj Pančík vybrala najzaujímavejšie žiacke prezentácie, ktoré potom boli následne odprezentované žiakom základných škôl, ale aj širokej verejnosti. Snahou organizátorov bolo motivovať mladých ľudí k vlastnej tvorbe, spočívajúcej v príprave multimediálnych prezentácií, ako aj ich nasledovnom prezentovaní svojim rovesníkom, žiakom základných škôl a širokej verejnosti. Autorov, rovnako i poslucháčov privádzajú výstupy projektu Mosty kultúry III. k zamysleniu sa nad kontrastmi moderného sveta, čo bolo jedným z cieľov projektu. Spoluorganizátorom pripravovaných podujatí bol Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.

 

 

Projekt kultúrne KLBKO s jeho vzdelávacou časťou Mosty kultúry III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

mosty
mosty
mosty

Mgr. Radoslav Pančík

Prispievateľ Turiec Online

Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie​, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.