pondelok, 26 november 2018 13:57

OSUDY IV.

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
OSUDY IV. OSUDY IV.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní pod názvom OSUDY IV., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu mesiacov september a október 2018 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – otvorila výstava fotografií a výtvarných diel, ktorá bola verejnosti sprístupnená do 18. novembra 2018 vo foyer Kina Strojár v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 7. novembra 2018. Hudobným vystúpením vernisáž obohatil Martin Geišberg. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom celého projektu.

 

 

Okrem toho, že projekt približuje tému života psychicky chorých ľudí formou výstavy, sprostredkúva nové pohľady na túto problematiku mladým ľuďom formou besedy. Tá sa uskutočnila 22. novembra 2018 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine pre viac ako 20 študentov, ktorí sa v tomto školskom roku pripravujú na maturitu zo Psychológie. Lektorkami besedy boli PhDr. Mária Pronajová a diplomovaná psychologická sestra Lenka Calíková, ktoré s účastníkmi viedli diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi i o rôznych druhoch závislostí.

 

Pre veľký záujem a ohlas zo strany študentov, pedagógov i vedenia gymnázia budú aktvity projektu pokračovať aj v decembri 2018, kedy sa uskutočnia nevšedné besedy pre študentov priamo v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.

 

osudy (20)
osudy (13)
osudy (18)
osudy (10)
osudy (3)
osudy (16)
osudy (15)
osudy (17)
osudy (19)
osudy (8)
osudy (1)
osudy (4)
osudy (7)
osudy (12)
osudy (2)
osudy (6)

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.