Reklama
pondelok, 03 december 2018 09:41

133. výročie narodenia prvej slovenskej lekárky MUDr. Márie Bellovej

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
133. výročie narodenia prvej slovenskej lekárky MUDr. Márie Bellovej 133. výročie narodenia prvej slovenskej lekárky MUDr. Márie Bellovej

Mária Bellová sa narodila 10.11.1885 na fare v Liptovskom Petre, ako piate zo siedmych detí, v rodine evanjelického farára, učiteľa, národovca a rusofila Štefana Bellu a jeho manželky, Jany, rodenej Karlovskej. Máriin otec, Štefan, bol kultúrne, osvetovo, publicisticky a aj literárne činný, bol prísnou hlavou rodiny a všetky svoje deti vychovával v národnom duchu. Aj napriek skromným pomerom im umožnil získať vynikajúce vzdelanie.

Mária Bellová sa už narodila s podlomeným zdravím. Už od detstva bola konfrontovaná s biedou a chorobami, ktoré patrili ku každodenným problémom obyvateľstva. Bola to najmä tuberkulóza, ktorá priamo súvisela so sociálno-ekonomickým postavením obyvateľstva. 

 

Mária sa vždy túžila stať lekárkou. Prijatie na lekársku fakultu nebolo pre ženu jednoduché. Na ceste k vytúženému cieľu stálo Márii nielen podceňovanie spoločenskej úlohy ženy, ale aj  predpisy maďarskej univerzity, ktoré nedovoľovali prijímať ženy za riadne poslucháčky. Jej prijatiu na univerzitu napomohla intervencia otca. Roky náročného štúdia priniesli zaslúžený úspech dňa 26. 11. 1910. Mária Bellová, ako prvá slovenská študentka na budapeštianskej univerzite, prebrala do svojich rúk lekársky diplom a dosiahla ako prvá Slovenka titul doktorky medicíny.

 

 

Mária vystriedala počas svojej praxe niekoľko  nemocníc v Pécsi, Trenčíne, Paríži, Bruseli, Berlíne, Sedmohradskom Marosvasárhelyi (dnes Rumunsko, Tirgu Mures), Košiciach až sa nakoniec usadila v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovc.

 

MUDr. Mária Bellová sa zaslúžila a významnou mierou prispela k rozvoju lekárskych vied na Slovensku, najmä v boji proti detskej tuberkulóze. Za celoživotnú obetavú prácu bola ocenená mnohými oceneniami. V roku 1957 odišla Mária ako sedemdesiatdva ročná do dôchodku. V zimných mesiacoch bývala v Šumperku na Morave a v letných mesiacoch u svojho synovca, evanjelického farára Jána Chalupku v Príbovciach. Posledných päť rokov zo zdravotných dôvodov už zostávala len v Príbovciach. 

 

 

Dňa 20.11.1973 odišla na večný odpočinok. Urna s pozostatkami bola uložená na cintoríne v Príbovciach. Až po 29. rokoch bola urna s pozostatkami MUDr. Márie Bellovej prevezená a slávnostne uložená na Martinskom národnom cintoríne. MUDr. Mária Bellová sa svojim životom nezmazateľne zapísala do slovenskej histórie a je smutné, že po tom všetkom, čo v živote vykonala, nie je jej osobe venovaná dostatočná pozornosť a úcta, ktorú si právom zaslúži.

 

Viac informácií nájdete v stručnej v biografii

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

Doprava v regióne