štvrtok, 06 december 2018 08:41

Nový primátor Martina Ján Danko slávnostne zložil sľub Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Nový primátor Martina Ján Danko slávnostne zložil sľub Nový primátor Martina Ján Danko slávnostne zložil sľub

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin v pondelok 3. decembra 2018 slávnostne zložil sľub nový primátor mesta Ján Danko a 31 poslancov. V Martine bola tiež zriadená mestská rada a 11 komisií.

Prvý decembrový pondelok v meste Martin patril slávnostnému zasadnutiu mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého sa s úradom rozlúčil po 12 rokoch Andrej Hrnčiar a odovzdal vedenie mesta do rúk nového primátora Jána Danka. „Prajem novému primátorovi veľa síl a odhodlania, aby sa mu podarilo splniť čo najviac vecí z jeho volebného programu a jeho rodine prajem pevné nervy a vytrvalosť pri jeho podpore,“ povedal v záverečnom príhovore dosluhujúci primátor Andrej Hrnčiar, ktorý taktiež zhrnul najzásadnejšie udalosti v meste počas jeho 12 ročného pôsobenia. „Ja ponúkam tvrdú prácu. A tú budem vyžadovať od všetkých pracovníkov mestského úradu, ale aj od vás ctené panie poslankyne a páni poslanci,“ uviedol v príhovore Ján Danko. „Podávam vám všetkým ruku, aby sme mohli toto mesto v duchu historických tradícií posúvať dopredu. Želám nám všetkým nech naše spoločné kroky riadi múdrosť, noblesa, vzájomná úcta a na cestu nech nám svieti svetlo života,“ ukončil svoje vystúpenie nový martinský primátor.  

 

Počas zasadnutia zložilo sľub aj 31 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin, z ktorých 23 už zastupiteľstve pôsobilo. Do poslaneckých lavíc zasadlo celkom 22 nezávislých poslancov a deväť predstaviteľov politických strán a hnutí. Významným bodom pondelkového zasadnutia bolo tiež zriadenie mestskej rady a 11 komisií. O členoch mestskej rady rozhodli poslanci v tajnom hlasovaní. Hlasovanie o komisiách, ich predsedoch, členoch a sekretároch bolo verejné. 

 

Zoznam zvolených členov Mestskej rady mesta Martin:  

Zdenko Kozák         

Marína Gallová       

Michal Uherčík    

Eva Královancová 

Zuzana Vonsová         

Ľubomír Vaňko      

Bruno Horecký       

Igor Homola         

 

Zoznam zvolených členov Komisie ochrany verejného záujmu:

Zuzana  Badová, Tomáš Ignačák, Zdenko Kozák, Martin Lechan, Slavomír Šuch, Stanislav Thomka, Marína Gallová 

 

Zoznam zvolených členov Komisie ekonomickej: 

Predseda: Imrich Žigo 

Rudolf Kollár,  Marek Belák,  Ján Žilla,  Pavol Stach,  Alexander Lilge,  Patrick Schwab 

 

Zoznam zvolených členov Komisie legislatívnej, územného plánu a výstavby:

Predseda: Kristína Šubjaková 

Tomáš Ignačák, Zdenko Kozák, Róbert Gajdoš, Michal Uherčík, Peter Kašuba, Tibor Gombarček, Vladimír Záborský 

 

Zoznam zvolených členov Komisie kultúry:

Predseda: Martin Lechan 

Marína Gallová, Stanislav Thomka, Jozef Ciller, Tibor Kubička, Peter Cabadaj, Milan Ftorek 

 

Zoznam zvolených členov Komisie školstva, vzdelávania a mládeže:

Predseda: Bruno Horecký 

Eva Královancová, Tomáš Zanovit, Zuzana Badová, Eva Vachová, Ivan Hrozienčík, Alena Leštinská 

 

Zoznam zvolených členov Komisie sociálno-zdravotnej:

Predseda: Martin Hudec 

Tatiana Červeňová,  Slavomír Šuch, Imrich Žigo, Gizela Ferencová, Peter Juríček , Jaroslav Šidlo  

 

Zoznam zvolených členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a požiarnej ochrany:

Predseda: Tomáš Zanovit 

Zuzana Badová, Zita Sekerková, Ľubomír Vaňko, Vladimír Mečko, Tatiana Červeňová, Igor Húska, Ivan Jancko 

 

Zoznam zvolených členov Komisie športu:

Predseda: Michal Uherčík 

Marína Gallová, Martin Makovník, Martin Kalnický, Peter Vons, Igor Homola, Gregory Delton, Igor Pĺž, Marián Kalabus 

 

Zoznam zvolených členov Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu:

Predseda: Jozef Krištoffy 

Tibor Adamko, Zuzana Vonsová, Dušan Kubička , Peter Buocik , Dalibor Steindl, Ján Farský 

 

Zoznam zvolených členov Komisie posudkovej:

Predseda: MUDr.  Slavomír Šuch 

členovia budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 

Zoznam zvolených členov Komisie energetickej:

Predseda: František Kameništiak 

Tibor Adamko, Miroslav Obšívaný, Miroslav Kadlec, Jozef  Janeček, Peter Mešťan, Rastislav Zábronský   

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk

Výber redakcie