štvrtok, 06 december 2018 13:28

dedovizeň z TURCA - Turiec očami detí

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
dedovizeň z TURCA - Turiec očami detí dedovizeň z TURCA - Turiec očami detí

Združenie turčianskych muzikantov pripravilo projekt pod názvom dedovizeň z TURCA, ktorého zámerom je oživiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu a rozvíjať ho u širokej laickej verejnosti všetkých vekových kategórií. Pre tých najmenších, pre predškolákov, prináša vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne pod názvom Turiec očami detí, ktoré sú založené na pripomínaní si tradícií, spojených s naším regiónom a na ich originálnom približovaní mladej generácii, aby v neskoršom veku pokračovala v šírení vzácneho posolstva - dedičstva starých mám a otcov. Takmer zabudnuté tradície v Turci približovali lektorky Mgr. Eva Palovčíková ZáthureckáMgr. Monika Ondrušová prostredníctvom cyklov edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni v troch vybraných materských školách – MŠ Nálepkova, MŠ Priehradná a MŠ Š. Furdeka v Martine.

Prvý cyklus Príroda Turca odštartoval v septembri 2018 a venoval sa spoznávaniu prírodného bohatstva nášho regiónu, ktorý sa rozprestiera v Turčianskej kotline medzi pohoriami Veľká a Malá Fatra. Predškoláci sa vôbec nebáli, nazreli i do našich tmavých lesov, v ktorých žijú veľké šelmy, ako napr. rys ostrovid, vlk i medveď. Stretnúť v nich môžeme i početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, ktoré sa tiež stali námetom výtvarných prác zúčastnených malých kreatívcov.

 

Stridžie dni v MŠ Š. Furdeka

 

Projekt pokračoval v októbri 2018 tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Lektorky tvorivých dielní malým Turčanom v úvode stretnutí priblížili tradíciu výroby modrotlače - remeselnej techniky farbenia a zdobenia látok, ktoré sa používali na šitie ľudových odevov. Aby sa predškoláci dozvedeli čo najviac, súčasťou modrotlačovej dielne bola aj prezentácia konkrétnych ukážok tejto techniky, či výroba pečiatok a ich následné otláčanie na plátené tašky.

 

Tvorivé stretnutia na tému: Stridžie dni sa uskutočnili v priebehu novembra 2018. Lektorky tvorivých dielní predškolákom porozprávali o magických dňoch, počas ktorých sa podľa poverových predstáv predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. Označovali sa tak najmä významné dni zimného slnovratu - Katarína (25. november), Ondrej (30. november), Barbora (4. december) a Lucia (13. december).

 

Modrotlač v MŠ Š. Furdeka

 

Stridžie dni v minulosti sprevádzali bohaté zvyky a tradície, ktoré dnes už upadajú do zabudnutia. Napr. deň Ondreja sa spájal najmä s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Pre zistenie povolania budúceho muža, liali dievčence roztavené olovo cez ucho kľúča do nádoby so studenou vodou, napr. ak malo olovo tvar pušky, mal byť vojakom. Dievčatá si počas tvorivých dielní vyskúšali liatie vosku a zisťovali, aké povolanie by mohli mať ich budúci manželia, chlapci zas zisťovali, čím by mohli byť ich budúce manželky. Na Luciu zvykli do domov chodievať ženy, ktoré boli zahalené do bielych plachiet. Prišli mlčky a mali pomúčenú tvár, aby ich nikto nespoznal. Vymetali kúty husím krídlom, čím sa snažili vyháňať z domov temné sily a choroby. V zúčastnených troch materských školách už žiadne choroby nehrozia – usilovní predškoláci povymetali všetky kúty.

 

Modrotlač v MŠ Nálepkova 

 

Projekt dedovizeň z TURCA, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, vyvrcholí Záverečným programom 10. decembra 2018 o 9:30 h v Kine Moskva v Martine. Záverečný kultúrny program, realizovaný taktiež s finančným prispením mesta Martin, obohatia DFS Lúčik z Turčianskych Teplíc a ĽH Rodinka z Martina.

 

Príroda Turca v MŠ Š.Furdeka (2)
Stidžie dni v MŠ Š.Furdeka
Stridžie dni v MŠ Priehradná
Modrotlač v MŠ Priehradná (2)
Modrotlač v MŠ Nálepkova
Príroda Turca v MŠ Š.Furdeka
Stridžie dni v MŠ Nálepkova (2)
Stridžie dni v MŠ Priehradná (2)
Modrotlač v MŠ Priehradná
Príroda Turca v MŠ Nálepkova (2)
Stridžie dni v MŠ Nálepkova
Príroda Turca v MŠ Nálepkova

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.