štvrtok, 06 december 2018 13:51

Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Ministerstvo kultúry SR začlenilo Maticu slovenskú do tvorby novej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030. Na pôde Matice slovenskej v Martine sa v stredu uskutočnilo stretnutie zástupkýň ministerstva a pracovnej skupiny Matice.

Účastníci prvého z dvoch plánovaných stretnutí sa zamerali na zisťovanie silných a slabých stránok podpory regionálnej kultúry zo štátnej úrovne, ako aj na vzájomnú koordináciu kultúrnych aktivít a matičné témy na území regiónov, miest a obcí. „Matica slovenská má nezanedbateľnú úlohu pri udržiavaní tradícií a hodnotového systému, preto Ministerstvo kultúry SR oslovilo pracovnú skupinu v rámci analyticko-strategického zisťovania pri tvorbe stratégie. Zástupcovia Matice slovenskej – od vedenia až po miestne odbory a dobrovoľníkov, ktorých je v regiónoch obrovské množstvo a obrovská sieť, identifikovali krízové a sporné body, ktoré dnes nie sú v nijakom strategickom dokumente a ktorých riešenie by výrazným spôsobom posunulo činnosť Matice vpred,“ uviedla koordinátorka tvorby stratégie Jana Orlická. Ako dodala, hodnotový systém, ktorý so sebou Matica slovenská roky nesie na území všetkých regiónov, by sa mal cez stratégiu objaviť aj v systéme štátnej podpory.

               

 

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper zdôraznil, že Matica slovenská má vytvorený fungujúci systém matičnej kultúry a jej podpory v regiónoch, no v poslednom desaťročí sa stretáva predovšetkým s problémom podfinancovania regionálnej kultúry zo strany štátu: „Aj Matica slovenská bytostne pocítila nerovnomernú a nesystémovú podporu regionálnej kultúry, pretože naša činnosť je živá a mnohovrstvová vo všetkých regiónoch Slovenska, často v častiach, kde úplne chýba základná kultúrna infraštruktúra. Preto vítam záujem zo strany ministerstva kultúry systémovo riešiť problém regionálnej kultúry a verím, že opatrenia zo stratégie pomôžu aktívnym matičiarom, bez ktorých by kultúra v mnohých mestách a obciach bola chudobnejšia alebo žiadna.“ Matica slovenská zastrešuje 490 miestnych odborov s približne 27 500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov, 13 záujmových a vedeckých odborov a 33 profesionálnych oblastných stredísk. Jej činnosť je širokospektrálna – od kultúry cez vedu, vzdelávanie, archívnictvo, prácu s deťmi a mládežou, spoluprácu s krajanmi v zahraničí až po vydávanie kníh a periodík či požičiavanie krojov a kostýmov verejnosti.

 

 

Rezort kultúry plánuje do marca 2019 spracovať Stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR. V druhom kole stretnutí s aktérmi v regiónoch sa budú rozoberať jednotlivé navrhnuté opatrenia, nástroje a strategické ciele, ktoré pripraví interný tím tvorby stratégie.

Matica Slovenská

Tlačová správa