Reklama
streda, 19 december 2018 12:37

Priemyslovka podporuje zdravý životný štýl mládeže

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Priemyslovka podporuje zdravý životný štýl mládeže Priemyslovka podporuje zdravý životný štýl mládeže Text, foto: Mgr. Dušan Koťka

Stredná priemyselná škola technická v Martine poskytuje momentálne vzdelávanie v štyroch študijných odboroch (technické lýceum, mechatronika, logistika, elektrotechnika). Od školského roku 2019/20 k nim pribudne študijný odbor – informačné a sieťové technológie. Okrem kvalitného štúdia, možnosti bývania v školskom internáte či bohatej histórie škola disponuje atraktívnym otvoreným areálom, do ktorého sa nám podarilo vypracovaním projektu Zdravý životný štýl – základ úspechu a prosperity po výzve zriaďovateľa – ŽSK v oblasti podpory Škola ako centrum športu vybudovať exteriérové fitnes cvičisko.

Hlavným cieľom projektu bolo revitalizovať priestor a vybudovať športovisko, kde by mohli mladí ľudia zmysluplne využívať voľný čas a zlepšovať svoju kondíciu. Celkový rozpočet na projekt predstavuje sumu 5610 €, z čoho 5050 poskytol zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj. Ostatné prostriedky poskytlo Občianske združenie spoločnosť Eduka, pôsobiace pri SPŠ Martin.

 

Súčasťou fitnes cvičiska je sedem strojov, informačná tabuľa a dve lavičky. Fitnes zariadenia boli vyberané tak, aby mohlo cvičiť súčasne viac ľudí, vlastným tempom, vlastnou váhou, aby mohli precvičovať rôzne svalové partie, a boli prístupné pre všetky vekové kategórie. Na informačnej tabuli sú obrázkové návody na používanie a grafické znázornenie precvičovanej svalovej partie. Lavičky na oddych medzi cvikmi sú zároveň aj súčasťou oddychovej zóny, ku ktorej môže v budúcnosti pribudnúť napríklad uzamykateľný prístrešok na bicykle.

 

Osobitosťou nami vytvoreného športoviska je, že ruku k dielu priložili aj samotní žiaci. Realizovali najmä zemné výkopové práce a úpravu samotného okolia. Predpokladáme, že nami vybudované športovisko poslúži pravidelným i príležitostným návštevníkom aktívne tráviť voľný čas, posilňovať svalstvo, zlepšovať kondíciu, smerovať k zdravému životnému štýlu.

 

Sprievodnými akciami projektu boli okrem jeho slávnostného otvorenia v prítomnosti zástupcu zriaďovateľa Ing. Martiny Gajdárovej z odboru školstva a športu štyri športové podujatia. Pri príležitosti slávnostného otvorenia zorganizovali vyučujúci telesnej a športovej výchovy 12. septembra Športový deň prioritne pre žiakov tretieho ročníka. Ďalším podujatím bola otvorená hodina telesnej a športovej výchovy, na ktorej žiaci štvrtého ročníka pod vedením svojich učiteľov posilňovali a na fitnes strojoch vykonávali prípravné cvičenia zamerané na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, dôležitých pre športové hry, atletické disciplíny a gymnastické cvičenia. Osobitnú akciu mali 4. októbra v popoludňajších hodinách ubytovaní študenti z internátu (bývajú u nás žiaci z desiatich stredných škôl v Turci). Poslednou akciou, ktorá bola neintencionálna, bolo zisťovanie pohybovej výkonnosti žiakov prvého ročníka. Najlepší boli odmenení produktmi zdravej výživy, knižnými poukážkami a vecnými cenami (školskými potrebami a diplomom).

 

Športovisko slúži žiakom školy počas vyučovania telesnej a športovej výchovy, mimo vyučovania je prístupné pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, zamestnancom školy i širokej verejnosti, pre každého, kto chce tráviť svoj voľný čas aktívne. Predpokladáme, že upravené prostredie prispeje k vytvoreniu pozitívneho vzťahu človeka k otvorenému verejnému priestranstvu a zdravému životnému štýlu. Z dlhodobého hľadiska pohybové aktivity a využívanie športového areálu zvýšia kvalitu komunitného života stredoškolskej mládeže i širšej verejnosti. Cvičisko je verejne dostupné pre všetkých.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.

Reklama