štvrtok, 20 december 2018 12:30

Mesto Martin schválilo rozpočet na rok 2019 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
 Mesto Martin schválilo rozpočet na rok 2019 Mesto Martin schválilo rozpočet na rok 2019

Martin (17.12.2018) - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin v piatok 14. decembra schválilo rozpočet na nasledujúci rok. Mesto bude v roku 2019 hospodáriť s viac ako 40 miliónmi eur vyrovnaného rozpočtu.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Martine na svojom druhom stretnutí v polovici decembra jednohlasne schválili rozpočet na nasledujúci rok. „Osobne si myslím, že mestské zastupiteľstvo ukázalo svoju silu a na samotnom zastupiteľstve boli už len formálno – technické otázky, ktoré potvrdili, že predložené materiály sú kvalitné. Chcem poďakovať všetkým poslancom, že rozpočet schválili jednomyseľne, vďaka čomu Martin môže v najbližších mesiacoch fungovať neobmedzene,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko. Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet vo výške viac ako 40 252 523 eur. V rámci príjmov mesto ráta s predpokladom z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu, miestnych daní a poplatkov. Bežné príjmy sú navrhnuté na 39 808 290 eur a kapitálové vo výške 436 700 eur, pričom mesto ráta aj s príjmovými finančnými operáciami vo výške 7 533 eur.

 

Čo sa týka výdavkov, bežné výdavky sú rozpočtované na 38 009 247 eur a kapitálové vo výške 997 700 eur. Výdavkové finančné operácie tvoria 1 245 576 eur. Výdavkovú časť tvoria zákonné povinnosti a požiadavky predložené pri tvorbe rozpočtu a sú špecifikované v jednotlivých podprogramoch. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Útvaru hlavného architekta mesta Martin a príspevkových organizácií Kultúrna scéna a Správa športových zariadení mesta Martin. „Samozrejme, odložili sme aj časť financií na najbližšie mesiace a postupne ich budeme do rozpočtu dopĺňať a verím, že život v Martine sa pomaly a isto začne posúvať k lepšiemu,“ dodal primátor Ján Danko. V novom martinskom rozpočte bude do značnej miery podporená oblasť kultúry, športu a, samozrejme, nevynecháva ani oblasť vzdelávania a sociálnej podpory.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk