štvrtok, 10 január 2019 12:19

Obecná knižnica v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Obecná knižnica v Príbovciach Obecná knižnica v Príbovciach

S knižnicou v Príbovciach sa stretávame už v roku 1912, kedy Evanjelická školská stolica v Príbovciach rozhodla zriadiť v evanjelickej škole knižnicu. Knižnice v Príbovciach zriaďovali aj spolky, ako napríklad Mládež roľníckeho dorastu organizovaná v Miestnej jednote roľníckeho dorastu (M.J.R.D.) v roku 1919, ale aj  Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS), ktorý bol založený v Príbovciach v roku 1934.

Obecná knižnica v Príbovciach bola založená na základe zákona o verejných obecných knižniciach v roku 1919. Zákon obciam stanovil povinnosť založiť a z prostriedkov obecného rozpočtu financovať činnosť verejných obecných knižníc.  Knižnica začínala so 60 zväzkami. Zveľaďovala sa len veľmi pomaly, nakoľko bolo potrebné získať finančné prostriedky na nákup kníh.  Obecné knižnice sa  po roku 1951 stali základom pre miestne ľudové knižnice. Názov „ľudová knižnica“ sa používal až do roku 1990, odkedy  sa na základe legislatívnych zmien a transformácii štátnej správy a miestnej samosprávy  začal opäť používať názov  „obecná knižnica“.

 

 

Obecná knižnica má v súčasnosti k dispozícii knižničný fond s približne 9000 knihami. Tieto neustále obmieňa a svojim čitateľom ich požičiava za členský poplatok vo výške len 1 € ročne. Pre čitateľov do 15 rokov a dôchodcom nad 70 rokov dokonca len za 0,50 € ročne. V obecnej knižnici môžu jej čitatelia bezplatne využívať prístup na internet, a to aj mimo výpožičnej doby knižnice, kedykoľvek počas úradných hodín Obecného úradu v Príbovciach.

 

Obecná knižnica v Príbovciach patrila a aj patrí tradične medzi najlepšie obecné knižnice v regióne. Knihovníci-knihovníčky vytrvale viedli deti ale aj dospelých k láske ku knihám, vždy boli pripravení pomôcť a poradiť. Neostávali iba pri pasívnom požičiavaní kníh, spolu s čitateľmi si pripomínali životné jubilea spisovateľov, národných dejateľov a organizovali ďalšie akcie. Mená knihovníkov sa za tie roky nepodarilo zdokumentovať presne, no poznáme mená knihovníkov ako Mária Nedobová, Mária Blažková, Vladimír Lichner, Eva Svobodová a Mária Bročková.

 

 

Práve Mgr. Mária Bročková končí po 9 rokoch svojej práce svoje pôsobenie v obecnej knižnici v Príbovciach. Tesne pred jej nástupom obec investovala do rozsiahlej rekonštrukcie knižnice,   tak aby priestor knižnice poskytovali svojim členom lepšie služby. Samotná knihovníčka sa zaslúžila o rozvoj knižného fondu knižnice. Hádam nebolo mesiaca v ktorom do knižnice nepribudla nová kniha. Funkciu knihovníčky vykonávala od 1.5.2009.

 

Ešte začiatkom apríla 2018 v obecnej knižnici v Príbovciach pribudli v rámci projektu "Čiastočná výmena  interiérového vybavenia v obecnej knižnici v Príbovciach“ regály na knihy. Tento projekt realizovala miestna Občianska iniciatíva „MEMORIAE“ v spolupráci s obcou Príbovce, Zažnime svetlo, o.z. a samozrejme aj zo spoločnosťou Martinus, s.r.o., ktorá bezplatne venovala vysoké drevené regály zo svojej zrušenej prevádzky v Martine.

 

 

V súvislosti s knižnicou treba spomenúť aj Vladimíra Lichnera,  dlhoročného knihovníka pôsobiaceho v Príbovciach, ktorého poznajú viaceré generácie Príbovčanov ale aj  Beničanov a Rakovčanov. Vladimir Lichner pôsobil v Príbovskej knižnici v rokoch  1957 až 1990, teda neuveriteľných 33 rokov. 

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu