streda, 30 január 2019 12:44

Žilinská župa prerozdelí na dotáciách takmer pol milióna EUR

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žilinská župa prerozdelí na dotáciách takmer pol milióna EUR Žilinská župa prerozdelí na dotáciách takmer pol milióna EUR

Žilina, 29. 01. 2019 – S rokom 2019 prišli aj nové výzvy. Úspešným žiadateľom prerozdelí Žilinská župa na dotáciách takmer 500-tisíc EUR. Novinkou je participatívny rozpočet, po prvý krát bude do rozhodovania o financiách zapojená aj verejnosť.

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili na pondelkovom zastupiteľstve finančné prostriedky na dotačné programy v celkovej výške 480-tisíc EUR. Individuálne dotácie udeľované predsedníčkou ŽSK boli schválené v objeme 29 080 EUR, participatívny rozpočet zameraný na podporu komunitných potrieb v regióne vo výške 140 000 EUR a dotácie pre regióny vo výške 310 920 EUR.

 

 

Po prvý krát budú môcť o projektoch rozhodovať aj obyvatelia Žilinského kraja verejným hlasovaním. Výzva k participatívnemu rozpočtu bude predmetom marcového zastupiteľstva a predpokladá sa, že prví žiadatelia sa budú môcť prihlasovať už v apríli. Výzvy pre regióny schválilo župné zastupiteľstvo pondelkovým hlasovaním. Sumou do 3 000 EUR podporí župa aktivity v oblastiach Aktívny človek – aktívna spoločnosť a Kultúra a až dvojnásobok sumy môžu získať úspešní žiadatelia v oblasti Verejný priestor – verejná infraštruktúra.

 

 

Žilinská župa chce pomocou dotácii zmenšiť regionálne rozdiely a zlepšiť život obyvateľov. „Našim záujmom je spravodlivo prerozdeliť prostriedky v rámci celého kraja a dať šancu každému. Oproti predchádzajúcemu roku sme zvýšili výšku celkovej dotácie a rozšírili okruh činností, ktoré sa môžu zapojiť,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová. Predmetom žiadostí môže byť ochrana kultúrneho dedičstva, vzdelávanie, zveľadenie verejného priestranstva, ale i rozvoj športovísk, podpora zdravého životného štýlu a novinkou je aj podpora aktivít súvisiacich s popularizáciou vedy a technických odborov medzi žiakmi základných a stredných škôl ako i mládežnícka politika v kraji, či neformálne vzdelávanie mladých.

 

Spolu s výzvou schválili poslanci aj zjednodušenie podmienok pre prijímateľov. Namiesto niektorých potvrdení (napr. o nedoplatkoch na daňovom úrade) bude po novom stačiť len čestné prehlásenie a vyúčtovanie sa predĺžilo zo 7 na 15 dní. Výzvy budú oficiálne vyhlásené v piatok 1. februára 2019. Žiadatelia budú mať dva mesiace na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie (uzávierka žiadostí je 31.03.2019).

 

 

Kto môže požiadať o dotácie:

 

  1. Obec nachádzajúca sa na území Žilinského samosprávneho kraja;
  2. Iná právnická osoba (podnik, organizácia, nadácia...), ktorá má sídlo na území ŽSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK;
  3. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt na území ŽSK, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK.

 

Všetky informácie o výzvach budú zverejnené začiatkom februára na webovej stránke Žilinskej župy: http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.