pondelok, 18 február 2019 00:00

Slovenské Pravno má ukážkovú materskú školu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Slovenské Pravno má ukážkovú materskú školu Slovenské Pravno má ukážkovú materskú školu

V obci Slovenské Pravno sa môžu vďaka eurofondom tešiť deti už takmer rok zo zrekonštruovanej materskej školy. Opravili aj základnú školu a vynovili školské triedy a odborné učebne. Obec spolu so ZŠ majú kľúčovú úlohu v oblasti vzdelávania v regióne Turiec. Touto investíciou do vzdelávania v MŠ a ZŠ, tak obec získala na vyššej atraktívnosti.

Do rekonštrukcie základnej školy sa pustili hneď na začiatku volebného obdobia, samotná oprava prebiehala po etapách od septembra 2015 do októbra 2018.  „Rekonštrukcia základnej školy bola zabezpečená z vlastných zdrojov a jej celkové náklady boli vo výške cca 115 000 eur. Získali sme však aj dotáciu z MŠVVŠ SR na výmenu plynových kotlov školy a telocvične vo výške 26 000 eur čo nám veľmi pomohlo znížiť prevádzkové náklady. K zvýšeniu energetickej efektivity významne pomohol v roku 2016 aj úspešne zrealizovaný projekt integrácie 1. a 2. stupňa základnej školy do jednej budovy," vyjadrila sa starostka Slovenského Pravna Eva Pálešová.

 

V budove školy sme riešili najmä havarijný stav, no zamerali sme sa aj na výmenu okien v učebniach, školskej jedálni a kuchyni. Vo viacerých školských učebniach sme vymenili podlahy, nové školské lavice a stoličky, čím sme výrazne zvýšili kultúru prostredia pre naše deti. V oblasti digitalizácie a IKT techniky sme kompletne zrenovovali PC učebňu a interaktívnu učebňu. Napriek nepriaznivej demografickej situácií, ktorá spôsobila pokles žiakov v našej škole – môžeme s potešením konštatovať, že na škole prebieha kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Naši žiaci dosahujú v konkurencií s oveľa väčšími školami v okrese TR, MT alebo aj v celoslovenskom meradle výborné výsledky a robia tak dobré meno škole i obci. Čo sa týka materskej školy, tam sme dostali financie z eurofondov vo výške 324 000 eur s 5% spoluúčasťou  obce. Niektoré práce sme však museli z vlastných zdrojov dofinancovať, z obecného rozpočtu sme preto do škôlky investovali takmer 60 000 eur,“ vysvetlila starostka Eva Pálešová.

 

 

Materská škola prešla kompletnou rekonštrukciou, v čom bola zahrnutá nová elektroinštalácia vrátane novej elektrickej prípojky, vybudovanie novej kotolne, nové  rozvody teplej a studenej vody, aj odkvapový systém, obklady sociálnych zariadení vrátane nových záchodov, zásten, sprchovacích kútov, batérií, umývadiel či žalúzií. V rámci interiéru bolo zabezpečené aj maľovanie stien, položenie nových plávajúcich podláh do tried a PVC podláh v šatniach, melioračné práce, nové únikové schodište a množstvo iných pomocných prác. Takmer všetko zo spomenutých prác si obec Slovenské Pravno financovala z vlastných zdrojov. „Ďakujem sponzorom, ktorých finančná pomoc nebola malá, ich financie nám pomohli pri modernizácii vybavenia tried a detského ihriska,“ dopĺňa Eva Pálešová.

 

V rámci materskej školy sa nezabudlo ani na zateplenie obvodových stien a strechy, výmenu starých drevených okien a vstupných dverí za plastové. Dvere do technických priestorov boli nahradené bezpečnostnými plechovými, vstupné schodisko k hlavnému vstupu bolo doplnené o rampu pre bezbariérový prístup a prestrešenie. Výmena neminula ani svietidlá či bleskozvod.

 

„Snažili sme sa, aby bolo už všetko vyriešené tak, ako má byť. Čo sa týka financií, sme radi, že sme to zvládli, a že ešte zostali nejaké finančné zdroje, aby sa mohlo ďalej pokračovať v rekonštrukcii iných budov. Vieme, že budovy po tých 40-tich rokoch potrebujú nemalú finančnú investíciu na to, aby sa mohli zrekonštruovať a dať do takého stavu, ako by sa na dnešnú dobu patrilo,“ dodala na záver starostka Eva Pálešová.

 

Základná škola a materská škola v Slovenskom Pravne 

slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno
slovenske-pravno

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn