streda, 20 február 2019 14:14

Využitie Hejného metódy v materskej škole

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Využitie Hejného metódy v materskej škole Využitie Hejného metódy v materskej škole

Medzi priority učiteliek materských škôl patrí neustále vytváranie motivujúceho prostredia pre kreatívne učenie sa detí. Preto je o vzdelávacie, predovšetkým však praktické semináre z ich strany vždy veľký záujem.

Bolo to tak aj 13.2.2019, kedy sa v ZŠ s MŠ, Hurbanova, Martin stretlo 55 učiteliek, členiek Spoločnosti pre predškolskú výchovu, aby sa pod vedením lektorky Ivice Márie Grafovej zo spoločnosti Indícia, n.o. dozvedeli o možnostiach využitia Hejného metódy v rozvoji predmatematickej gramotnosti detí v materskej škole.Lektorka prostredníctvom powerpointovej prezentácie predstavila základné princípy Hejného metódy a úlohu pedagóga. Táto metóda si nezakladá na rýchlosti pochopenia a riešenia príkladov, ale na schematickom chápaní matematiky ako takej.

 

Uplatňovanie Hejného metódy pri práci so skupinou detí predviedla nielen lektorka, ale aj pedagógovia ZŠ s MŠ, Hurbanova, Martin p. Zuzana Kmecová a p. Oľga Ceconíková.Pani učiteľky tak mohli prostredníctvom seminára získať predstavu o reálnom zobrazení matematických úloh a úlohe učiteľa, ktorý uprednostňuje vysvetľovanie správneho výsledku na chybách detí. Mohli sa oboznámiť aj s pomôckami, ktoré sa využívajú pri Hejného metóde.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk