štvrtok, 21 február 2019 11:45

Medzinárodná súťaž Region 2019 v Plzni - úspechy a skúsenosti žiakov Obchodnej akadémie v Martine

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Medzinárodná súťaž Region 2019 v Plzni - úspechy a skúsenosti žiakov Obchodnej akadémie v Martine Medzinárodná súťaž Region 2019 v Plzni - úspechy a skúsenosti žiakov Obchodnej akadémie v Martine

V dňoch 29. – 30. januára 2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Region 2019 v Plzni. Súťaže sa zúčastnila aj Obchodná akadémia Martin, ktorú reprezentovalo 9 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru služby v cestovnom ruchu a tri žiačky odovzdali prezentáciu na USB kľúči prostredníctvom pedagogického dozoru.

V utorok 29. januára 2019 sme sa dostavili do priestorov Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Po úvodnom privítaní a inštrukciách organizátorov súťaže boli žiaci rozdelení do skupín podľa jednotlivých súťažných kategórií. Okrem nás na súťaž pricestovali žiaci z Ústí nad Labem, Plzne, Příbrami, Prahy, Sušíc a Domažlíc.

 

 

V kategórii „Jednotlivci“ boli zapojení 3 žiaci Laura Obžutová, Ondrej Kubička  a Kristína Arbetová. Ich úlohou bola prezentácia v anglickom jazyku o zaujímavostiach v regióne Turiec a vedomostné testy z oblasti technológie služieb v cestovnom ruchu, geografie cestovného ruchu a dejín kultúry.

 

 

Druhú kategóriu „Tímy“ tvorili títo žiaci: prvý tím v zložení Adam Hamza, Alžbeta Remeníková, Zuzana Lipničanová, druhý tím tvorili Dominika Janáková, Martina Majerová, Soňa Hučalová. Ich úlohou bolo na základe zadania v časovom intervale 4 hodiny vypracovať itinerár, kalkuláciu, rozpočet a prezentáciu na poznávací zájazd vo vybranej oblasti a na druhý deň museli vypracovať vedomostné testy z technológie služieb v cestovnom ruchu, geografie cestovného ruchu a dejín kultúry.

 

 

Kategórie „Po Železnici“ sa zúčastnili žiačky Alexandra Cingelová, Veronika Kováčiková, Júlia Masnicová, ktoré odovzdali prezentáciu v Power Pointe a rozpracovanú marketingovú kampaň s použitím historických rušňov s názvom „Netradične k oltáru“.

 

Prvý deň súťaže bol vyhradený prezentáciám a tvorbe zájazdu a vo voľnom čase nám organizátori súťaže pripravili zaujímavú návštevu Múzea loutek a mohli sme individuálne navštíviť aj Technomániu.

 

V stredu 30. januára 2019 žiaci pracovali na vedomostných testoch. Po ich vypracovaní sa všetci presunuli na prehliadku pivovaru Plzeňský Prazdroj. V poobedňajších hodinách nasledovalo vyhodnotenie súťaže a jej slávnostné ukončenie.

 

sutaz region (11)
sutaz region (8)
sutaz region (4)
sutaz region (10)

 

Žiaci Obchodnej akadémie Martin získali tieto ocenenia: 3. miesto Laura Obžutová – kategória „Jednotlivci“ a 1. miesto žiačky Alexandra Cingelová, Veronika Kováčiková, Júlia Masnicová  v kategórii „Po železnici“.

 

Odchádzali sme plní radosti z týchto úspechov, ako aj z mnohých zážitkov a spomienok“  hovorí Martina Majerová, účastníčka súťaže. Laura Obžutová, víťazka kategórie „Jednotlivci“, popisuje: „Súťaž bola pre nás veľkým prínosom. Mohli sme si v nej overiť naše znalosti a previezť ich do praxe a učili sme sa spolupráci. Taktiež sme mohli utužiť naše vzťahy a opäť zažiť a vidieť niečo nové.“ Aj Soňa Hučalová pridala svoj názor: „Veríme, že sme týmto inšpirovali aj žiakov nižších ročníkov, aby sa taktiež zapojili, reprezentovali našu školu a získali skvelú skúsenosť.“

 

„Súťaž bola na vysokej úrovni. Oceňujeme jej dobré organizačné zabezpečenie. Študenti získali mnohé skúsenosti nielen z oblasti cestovného ruchu ale aj z oblasti komunikačných a prezentačných zručností. Otestovali si aj svoje jazykové schopnosti. V porote ich hodnotili odborníci z cestovného ruchu, z oblasti regionálneho rozvoja, ale aj pedagógovia zameraní na jazykové zručnosti v anglickom jazyku“, konštatujú Ing. Danica Tokarčíková a Ing. Dagmar Stančíková, vyučujúce odborných ekonomických predmetov. Ing. Dagmar Stančíková poznamenala: „Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov, pretože aj napriek krátkemu časovému priestoru dokázali pripraviť kvalitné prezentácie a pripraviť sa na náročné vedomostné testy.“

 

sutaz region (13)
sutaz region (3)
sutaz region (1)
sutaz region (2)

Ing. Danica Tokarčíková

Prispievateľka Turiec Online

Obchodná akadémia Martin, vyučujúca odborných ekonomických predmetov.