streda, 01 máj 2013 00:00

Bambiriáda 2013 nás v Martine privíta s mottom „Záleží nám na tom“ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)
Bambiriáda 2013 nás v Martine privíta s mottom „Záleží nám na tom“ Bambiriáda 2013 nás v Martine privíta s mottom „Záleží nám na tom“

Počas tretieho májového týždňa sa v Žilinskom kraji uskutoční festival práce s deťmi a mládežou BAMBIRIÁDA 2013. Festival Bambiriáda je určený pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú prísť niečo naučiť, zahrať sa, spoznať zaujímavé veci a predovšetkým nájsť nových priateľov. Do sprievodných podujatí sa môže zapojiť každý, kto sa nechce nudiť alebo sedieť pri televízii či počítači.

Motto tohtoročnej Bambiriády Záleží nám na tomnesie v sebe predovšetkým odkaz dobrovoľníkov svojmu okoliu a zároveň naznačuje myšlienku európskeho roka občanov 2013. Okrem tradičných aktivít čakajú na návštevníkov podujatia rôzne spojené s témou záujmu o svoje okolie, ako je napríklad myšlienka Bambiriádneho anjela. Počas bambiriádneho týždňa môžu deti a mladí navštíviť rôzne zaujímavé objekty (múzeá, hrady, plavárne, športoviská  a pod.) na základe vstupenky, ktorú zadarmo dostanú v školách alebo v detských a mládežníckych organizáciách. Bambiriáda sa uskutoční v mestách Žilina, Námestovo, L. Mikuláš, Trstená, Martin a Ružomberok.

Kompletný program na stiahnutie: harmonogram a pódiové vystúpenia

 

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku sa BAMBIRIÁDA bude konať aj v Martine

V Martine sa pripravuje už siedmy ročník, ktorý bude prebiehať od 13. do 18. mája 2013. Prezentácia bude otvorená širokej verejnosti v sobotu 18. mája 2013 na Divadelnom námestí od 10,00 do 16,00 hod. Celá Bambiriáda prebieha pod záštitou primátora mesta Martin a je sprevádzaná mottom: „záleží nám na tom“. Na čom všetkom nám záleží, je pre každého z nás individuálne, ale veríme, že my všetci by sme sa nemali byť ľahostajní, všímať si iných, vážiť si svoju prácu a prácu iných, vedieť spolupracovať, veriť si a nebáť sa nových zmien.

Na čom všetkom nám záleží, je pre každého človeka individuálne, ale veríme, že my všetci by sme sa mali správať podľa odpovedí na túto otázku a nebyť ľahostajní, všímať si iných, vážiť si svoju prácu a prácu iných, vedieť spolupracovať, veriť si a nebáť sa zmien. Bambiriáda sa skladá zo štyroch častí:

-    Bambiriádny anjel - výrobky pre postihnuté dieťa - na čom nám záleží (do 18.mája 2013)
-    Bambiriáda klasik - pódiové vystúpenia
-    Bambiriáda prezentácie - prezentácia organizácií (18.05.2013 od 10,00 – 16,00 hod)
-    Bambiriáda sprievodné podujatia - (od 13. do 18. mája)

Viac o jednotlivých častiach Bambiriády

1. Bambiriádny anjel – „záleží nám na tom“ – na čom nám záleží...?

Táto časť bude zameraná na mladých ľudí. Od pondelka do piatka deti, mládež aj dospelí z organizácií, škôl, školských zariadení, predškolských zariadení, žiackych školských rád, neformálnych skupín z miest a okolia, budú vo voľnom čase s pomocou učiteľa, vychovávateľa, rodiča vyrábať výrobky, ktoré sa budú na Bambiriáde klasik predávať, a výťažok darujeme autistickému dieťaťu, ktoré tieto prostriedky použije na zdravotné alebo liečebné pomôcky. Tieto aktivity mladých ľudí pomôžu jednému konkrétnemu dieťaťu a jeho rodičom zlepšiť kvalitu jeho života.

Chlapček, ktorému bude výťažok venovaný: Matúško Somora, vek 4 roky, bydlisko R.Viesta 55, Martin, dg.: detský autizmus

2. Bambiriáda klasik- pódiové a prezentačné vystúpenia (18. mája 2013)

Druhou časťou programu týždňa bude vyvrcholenie aktivít - tradičný pódiový a prezentačný program detí a mladých ľudí z organizácií, škôl, CVČ, a všetkých, ktorí sa venujú systematickej práci s deťmi a mladými v ich voľnom čase. Tento program sa uskutoční v rámci „Bambiriády“ v sobotu 18. mája. Počas vystúpenia budú pre deti pripravené súťaže, množstvo cien a iné zaujímavosti.

3. Bambiriáda – prezentácie s podtitulom „záleží nám na tom“

V tejto časti programu budú prebiehať prezentácie a pripravené súťaže organizácií podporujúce myšlienku Bambiriády, ktoré vyvrcholia tiež v sobotu 18.mája 2013. Tu budú jednotlivé organizácie prezentovať svoju činnosť.

4. Bambiriáda - sprievodné podujatia

Ďalšia časť v rámci „bambiriádneho týždňa“ budú sprievodné podujatia od 13. - 18.mája, tak ako po minulé roky. Sú to napríklad voľné vstupy alebo vstupy so zľavou do pamiatkových objektov, múzeí, kultúrnych, športových areálov, či otvorené klubovne CVČ.

 

Autori: Matej Bórik, CVČ Kamarát, http://bambi13.rmzk.sk © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn