štvrtok, 07 marec 2019 19:18

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Príbovciach bilancovala

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Príbovciach bilancovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Príbovciach bilancovala

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov. Sídlom jej ústredia je Bratislava a člení sa na 8 krajských a 67 okresných organizácií. V slovenských mestách a obciach je registrovaných približne 800 základných organizácií. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Príbovciach vznikla v roku 2014, kedy mala 29 členov. Dnes má organizácia 53 členov, ako uviedla jej predsedníčka Janka Bellová.

Organizácia JDS združuje občanov staršieho veku – dôchodcov – bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy a ciele patrí pomoc občanom v dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie oprávnených požiadaviek v ich prospech.

 

Začiatok roka je časom bilancovania, je to čas, kedy sa obzrieme za seba a spomenieme si na chvíle, ktoré sme prežili v minulom roku. Takto to urobili aj členovia organizácie ZO JDS v Príbovciach na svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 15. februára 2019, za hojnej účasti svojich členov, zástupcu okresnej organizácie Júlie Ďuricovej, ako aj bývalého starostu obce Jaroslava Brzáka a novej starostky obce Eriky Vrabcovej, aby si pripomenuli všetky akcie, ktoré usporiadali.

 

ZO JDS V Príbovciach patrí medzi najmladšie seniorské organizácie, ale svojimi aktivitami patrí medzi najaktívnejšie. Len počas roku 2018 absolvovali množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, či už návštev divadelných predstavení alebo spoznávali históriu a krásu Slovenska, ale aj zahraničia. Venovali sa športovej a turistickej činnosti, vzdelávali sa a spoločne pracovali na verejnoprospešných prácach v obci. ZO JDS v Príbovciach spolupracuje aj s miestnou samosprávou - Obecným úradom Príbovce. Spolupráca je veľmi dobrá, o čom svedčí aj každoročná finančná dotácia, bezplatne poskytnuté priestory Obecného domu a Klubu seniorov, v ktorom sa každý pondelok konajú klubové stretnutia.

 

 

Činnosť ZO JDS v Príbovciach bude aj v budúcnosti klásť dôraz na rozvoj kultúrnej, spoločenskej, športovej a vzdelávacej činnosti svojich členov, zvyšovať členskú základňu a rozvíjať spoluprácu s ObÚ Príbovce, OZ Nádej človeka v Príbovciach, OO JDS Martin a ďalšími organizáciami, ktoré podporujú činnosť a život seniorov.

 

Z ich bohatej činnosti je naozaj ťažko vybrať tie najzaujímavejšie akcie

 

Z kultúrnej a spoločenskej oblasti je to napríklad Novoročné stretnutie generácií – v spolupráci s OZ Nádej človeka, novoročná veselica, fašiangové posedenie, účasť na Senior bále v Martine, oslava MDŽ, posedenie pri knihe „Marec, mesiac knihy“, posedenie – Mesiac úcty k starším v ZO a v obci, účasť na slávnostnej akadémii v Martine - Mesiaca úcty k starším, zdobenie vianočného stromčeka spojené s vianočným posedením, veľkonočné a vianočné trhy v Príbovciach, Martine, Bratislave, návšteva výstavy obrazov akadademického maliara Milana Johanidesa a množstvo iných podujatí. Práve na podnet seniorov začala obec Príbovce koncom roka 2018 uvažovať o spracovaní obecného kalendára s touto tematikou.

 

V roku 2018 sa im podarilo nadviazať spoluprácu so seniormi z družobnej obce Hodslavice, ktorými si vymenili skúsenosti a dohodli ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Seniori z Príboviec majú za sebou návštevu mnohých kultúrnych a divadelných predstavení: SND v Bratislave (Rodáci, Nabucco, Poľská krv), Štátne divadlo Košice (Noc v Benátkach), Štátna opera Banská Bystrica (Čarovná flauta, La Traviata, Aida, La Gioconda), Divadlo J. Palárika Trnava (Malý princ), Spišská Nová Ves (Škriepky na korze, Rysavá jalovica), Kino Strojár Martin (slávnostné soaré, Strom - Tanečné divadlo Jána Ďurovčíka), Cinemax Martin (Mama Mia!), Šláger bomba - Martin.

 

Nevynechali ani spoznávanie histórie a prírodných krás Slovenska: Zájazd - Liptovský Mikuláš - Ružomberok - Vlkolínec (v spolupráci s o. z. NČ), zájazd - Turčianske Teplice a okolie, zájazd - Morava - Zámok Valtice (v spolupráci so ZO Martin), zájazd - Vysoké Tatry - Hrebienok - ľadové sochy, výlet - Kláštor p. Znievom – Lurdská kaplnka, Kalvária - Znievské gymnázium, predajná výstava kvetov - Banská Bystrica, Múzeum Martina Benku v Martine, Deň otvorených dverí - Prezidentský palác Bratislava. Zaujímavosťou bol aj zahraničný zájazd na trase Viedeň - Schonbrunn - Hofburg - Dóm sv.Štefana – Radnica.

 

 

Medzi športovou a turistickou činnosťou nechýbali Okresné športové hry v Martine na SSŠ T. Zanovita, na ktorých získala seniorka ZO JDS Viera Lieskovcová striebornú medailu za hod granátom. Z turistických stretnutí sa členovia aj so svojimi rodinami a vnúčatami zúčastnili Senior vychádzky v Gaderskej doline, nasledoval Okresný turistický deň – Turany, Senior guláš párty v Príbovciach a Turistická vychádzka v Beniciach.

 

Z verejnoprospešnej činnosti to bola brigáda na cintoríne v Príbovciach - úprava zanedbaných hrobov, brigáda na úprave Klubu seniorov a jeho okolia, zber šatstva pre charitu v Kláštore pod Znievom. Členovia ZO JDS Príbovce sa množstva akcií zúčastňujú aj individuálne alebo s inými ZO JDS v okrese Martin, napríklad Šláger bomba, kúpanie v aqua parkoch, návšteva divadelných predstavení. Návšteva iných kultúrnych podujatí organizovaných OZ NČ, Obecným úradom Príbovce alebo ECAV Príbovce.

 

Takže, čo dodať na záver. Prajeme im, aby sa im dobre darilo aj naďalej a nech im pribúdajú dobré nápady, ktoré spestria ich život.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu