Reklama
utorok, 26 marec 2019 08:24

Barmanský a flairový kurz na SOŠ obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Barmanský a flairový kurz na SOŠ obchodu a služieb v Martine Barmanský a flairový kurz na SOŠ obchodu a služieb v Martine Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

V dňoch od 12. do 15. marca 2019 sa konali v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine dva odborné kurzy - barmanský a flairový, ktoré viedli viacnásobní majstri sveta v príprave miešaných nápojov páni Wojtek Urbaňski a Robert Piasecki z Krakova.

V rámci barmanského kurzu sa žiaci študijných odborov hotelová akadémia, čašník a kuchár spočiatku oboznámili s inventárom a surovinami potrebnými ku príprave miešaných nápojov. Neskôr sa vycvičovali v základných technikách miešania (pouringu, buildingu, blendingu, mudleru, stiru, shake-u, throwingu), dekorovania a servírovania nápojov. Po nadobudnutí potrebných zručností mali možnosť vyskúšať si prípravu akéhokoľvek druhu miešaného nápoja podľa vlastných predstáv a chuti. K dispozícii mali veľké množstvo sirupov a püre značky Monin, bitters, kvalitné destiláty, koňaky, rumy, whisky, vermutové vína, sekty a množstvo ďalších ingrediencií.

 

Podobne na začiatku flairového kurzu sa žiaci oboznámili so základnými technikami flairu (working, exhibition) a pouring testu, ktoré v úvodnom predvedení pána Roberta Piaseckeho vyzneli očarujúco a vysoko profesionálne. Pod jeho vedením tieto techniky striedavo drilovali dovtedy, pokiaľ nedosiahli vlastnú spokojnosť s výsledkami svojich snažení.

 

Posledný deň kurzov poľskí šampióni pripravili pre žiakov súťaž o najchutnejší koktail a o najväčší posun v technikách flairu. Za najchutnejší, najlepšie vyzerajúci a najlepšie technicky zvládnutý vyhodnotili koktail, ktorý pripravila Liliana Bogárová, žiačka I. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Vo flair technikách k najvýraznejšiemu posunu došlo u žiačky Emmy Kyštákovej z toho istého ročníka aj odboru.  

 

 

Za absolvovanie kurzov boli všetkým žiakom udelené dva certifikáty, ktoré im vždy pripomenú spoločne prežité chvíle so zanietencami aktuálne valcujúcimi konkurenciu na svetových súťažiach. Hlavne im však pripomenú ich pokoru a skromnosť, ktorými im dávali príklad ako sa správať po dosiahnutí významných  osobných úspechov.

 

barmansky-kurz
barmansky-kurz
barmansky-kurz
barmansky-kurz
barmansky-kurz
barmansky-kurz

 

Učitelia odborných predmetov vyjadrili nadmiernu spokojnosť s úrovňou obidvoch kurzov. Sú radi, že žiaci tejto školy dostali v oblasti prípravy nápojov tých najlepších učiteľov, ktorí im odovzdali svoje dlhoročné skúsenosti a vybudovali v nich pevný základ, na ktorom môžu stavať ďalej a rozvíjať sa.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn