Vytlačiť túto stránku
piatok, 12 apríl 2019 06:12

Henrieta Koklesová: Aktívna prax je v rámci psychológie mojou prioritou

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Henrieta Koklesová: Aktívna prax je v rámci psychológie mojou prioritou Henrieta Koklesová: Aktívna prax je v rámci psychológie mojou prioritou

Študentka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy Henrieta Koklesová inklinovala k psychológii od malička. Má rada tvorivosť a v rámci štúdia vyzdvihuje najmä praktické vzdelávanie. V budúcnosti sa chce zamerať na pracovnú psychológiou, no zaoberá sa ňou už dnes.

Psychológia je zaujímavý odbor ľudského poznania, prečo ste si vybrali toto štúdium?

 

Štúdium psychológie na PEVŠ som si zvolila najmä preto, že ma táto oblasť odmalička zaujímala. Čítala som rôzne knihy a máme to tak trochu v rodine, takže som sa rozhodla v tejto línii pokračovať. V tomto odbore navyše nepotrebujete matematiku, čo je výhodou pre mnohých stredoškolákov, ktorí sa nechcú uberať technickým smerom. Veľkú rolu zohralo aj to, že na PEVŠ si môžete podať prihlášku aj neskôr, ako to majú iné vysoké školy.

 

Pripravujete sa na obhajobu bakalárskej práce, ako hodnotíte prvé roky na škole?

 

Po príchode do prvého ročníka majú študenti veľkú výhodu, že prichádzajú do prostredia, ktoré je nové, príjemné a profesori tu majú k ľuďom individuálny prístup. Cítite sa tu ako v spoločnej rodine, s ktorou postupne prechádzate všetky ročníky. Výhodou je aj aktívna prax – napríklad v rámci psychológie sa môžeme pohybovať v zariadeniach, kde sa dokážeme naučiť pracovať s ľuďmi.

 

Spolupracujeme s organizáciami ako Liga pre duševné zdravie, Klinikou detskej psychiatrie na Kramároch a rôznymi poradňami. Môžete si vybrať, či sa zameriate na deti, rodiny, pracovné prostredie, jednotlivcov a podobne. Nejde tak len o teoretické základy, tu vás naučia praktické vedomosti. Potvrdzujú to aj referencie našich absolventov. Výhodou je, že po skončení odboru získate Európsky certifikát z psychológie, čo umožňuje pôsobiť ľuďom v rámci všetkých krajín EÚ.

 

O čom je teda Vaše bakalárske štúdium na PEVŠ?

 

Okrem praxe tu nájdete viaceré odbory psychológie, ktorými si potrebujete prejsť. Stretnete sa tu s poradenskou, klinickou, školskou či pracovnou psychológiou. Môžete sa angažovať v rôznych výskumoch a získať informácie, s ktorými sa bežne nestretnete. Študenti tu rozoberajú témy, ktoré môžu byť následne publikované v médiách alebo odborných časopisoch.

 

Ja osobne mám rada tvorivosť. Napríklad moja práca je orientovaná na pracovnú psychológiu, kde skúmam vzťahy medzi osobnosťou človeka a pracovnou angažovanosťou. V mojom odbore sme čisto ženský kolektív, každý tu má niekoho, komu môže dôverovať, pomáhame si a som spokojná aj s vyučujúcimi, stretávame sa prakticky denne a sú to odborníci na svojom mieste.

 

Študujete dennou formou, to však nie je jediná možnosť, ktorú tento odbor ponúka

 

Áno, ja som si vybrala denné štúdium na PEVŠ, no uchádzači majú možnosť využiť aj externú formu, tá však trvá o dva roky dlhšie. Výhodou externistov je, že si svoj študijný plán môžu prispôsobiť a pokiaľ pôsobia v oblasti, ktorá sa týka ich odboru, je to pre nich veľký prínos – približne 40% až 70% času môžu využiť v rámci svojho praktického vzdelávania. A navyše, PEVŠ umožňuje šikovným študentom získať štipendium, čím si môžu znížiť platbu školného, ktoré sa dá u nás platiť aj po častiach. Určite sa to dá zvládnuť a som rada, že som mala príležitosť prihlásiť sa na toto štúdium.

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave je jediná fakulta psychológie na Slovensku. Na fakulte pracuje tím odborníkov- psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Motiváciou pre fakultu ďalej rásť je aj prejavená dôvera zo strany uchádzačov o daný odbor. Na pôde Fakulty psychológie PEVŠ v akademickom roku 2018/2019 privítali o 25% viac prvákov na bakalárskom stupni štúdia v porovnaní v minulým akademickým rokom. Prihlášku si môžete podať do 30.4.2019 online.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA