utorok, 16 apríl 2019 07:53

Ženy, ktoré sa rozhodli pomáhať druhým

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Ženy, ktoré sa rozhodli pomáhať druhým Ženy, ktoré sa rozhodli pomáhať druhým

A ich pomoc dokáže veľké veci. V tomto duchu bolo pred 13 rokmi v Martine založené občianske združenie Matka a dieťa Turca. Aktuálne 11 členiek sa schádza vo svojich domácnostiach, kde riešia plány do budúcnosti ako pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Od roku 2006 sa združenie Matka a dieťa Turca zaslúžilo o pomoc deťom a ich matkám hospitalizovaným na rôznych oddeleniach v UN Martin, deťom bez rodičov v Detskom domove, zdravotne znevýhodneným klientom Domova sociálnych služieb Martin, klientom Domova seniorov a domova sociálnych služieb na Ľadovni, autistickým deťom, ale aj rodinám s deťmi v ťažkých životných situáciách. Okrem spomínaných aktivít sa členky združenia každoročne stretávajú na akcii pečenia vianočných koláčikov a sladkostí pre sociálne najslabšie rodiny.

 

Od svojho vzniku organizuje združenie benefičné koncerty za aktívnej podpory umelcov Richarda Rikkona a Sisy Sklovskej a ich hostí, ktorí bez nároku na honorár ponúkajú divákom úžasný kultúrny zážitok, súzvuk krásnej hudby a spevu v príjemnej atmosfére. Výťažok z vopred vypredaných koncertov je každoročne venovaný na podporu projektov, ktoré sú počas koncertu predstavené.

 

Rovnako to bolo aj na ostatnom Benefičnom koncerte, v poradí už dvanástom, ktorý sa uskutočnil 27.3.2019 v DO Strojár v Martine. Peniaze za vstupenky budú použité na vytvorenie kreatívneho a podnetného prostredia pre deti s duševným ochorením, ktoré sú hospitalizované na psychiatrickej klinike v UN Martin. Silnou stránkou kliniky je špičkový tím zdravotníckych pracovníkov, no prostredie, v ktorom liečia deti, nutne potrebuje rekonštrukciu. Nemocnica sa podujala na rekonštrukciu priestorov, no vybavenie potrebné pre rehabilitáciu, ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu a ďalšie potrebné činnosti zabezpečí občianske združenie Matka a dieťa Turca. Neúnavné členky vo svojom voľnom čase píšu žiadosti, získavajú granty, dotácie, zabezpečujú verejné zbierky, aby získali potrebné financie.

 

 

Združenie pomáha všade tam, kde je to potrebné. Dámy každoročne odpracujú stovky dobrovoľných hodín popri svojej práci a rodine. Dobrovoľníkmi sú často aj ich rodiny a ich deti sa venujú dobrovoľníckym aktivitám aj mimo združenia. Tieto dámy sú presvedčené, že v blízkom čase ich pomoc presiahne sumu 300 000€, čo nie je zanedbateľná čiastka. Šťastné a rozžiarené detské očká, radosť v očiach rodičov, napĺňajú členky združenia hrejivým pocitom z vykonanej zmysluplnej práce a motivujú ich k ďalším aktivitám. „Veľmi si ceníme Váš záujem a každú pomoc pri realizácii charitatívnych cieľov a touto cestou ešte raz ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať,“ hovoria členky združenia Matka a dieťa Turca.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.